Gemeente Tilburg

3-7-2002
Onderzoek naar meer samenwerking Textielmuseum en Regionaal Historisch Centrum T

Het college heeft besloten een mogelijke bundeling van activiteiten tussen het Nederlands Textiel Museum (NTM) en het Regionaal Historisch Centrum Tilburg (RHCT) te onderzoeken. Dit onderzoek start in september 2002. De directeur van het RHCT, Wim Reijnders, zal vanaf september als interim directeur optreden van het Textielmuseum.

De rijksoverheid heeft als beleid om te komen tot regionale historische centra: museale activiteiten en archiefzaken onder één dak. Daarnaast is er in februari van dit jaar een onderzoek afgerond naar de presentatie van de Tilburgse cultuur en historie. Dit onderzoek geeft een advies over de verwerving, het behoud en het beschikbaar stellen van historische en cultuurhistorische voorwerpen in Tilburg. Dit advies zal bij het onderzoek worden meegenomen.

Museum in Bedrijf
Het NTM is al geruime tijd bezig om het project Museum in Bedrijf te realiseren. Met de voorbereidingen voor het definitief ontwerp van het entreegebouw zal in de herfst van dit jaar begonnen worden. Door mogelijke integratie van het RHCT en het NTM en door de gezamenlijke presentatie van een regionaal cultuurhistorische collectie kan een veel bredere publieksgroep kennismaken met een grotere schat aan informatie.

Deel: ' Samenwerking Textielmuseum en Regionaal Historisch Centrum Tilburg '
Lees ook