Gemeente Den Haag

2002-07-03: Samenwerking tussen Den Haag en Suriname

De gemeente Den Haag heeft een overeenkomst opgesteld voor samenwerking met Suriname. De overeenkomst telt tien verschillende projecten. Zo gaan Haagse scholen samenwerken met scholen in Suriname, worden uitwisselingsprogrammas ontwikkeld voor Surinaamse kunstenaars, musici en sporters en zal de gemeente een bijdrage leveren aan de uitbreiding van de bestaande collecties van het Cultureel Centrum Suriname. Het voor oktober geplande Kinderboekenfestival in Den Haag wordt verbonden met het Kinderboekenfestival in Suriname.

De overeenkomst omvat verder samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en politieaangelegenheden. Den Haag heeft gekozen voor samenwerking met Suriname omdat daar de roots liggen van tien procent van de Haagse bevolking. De gemeente probeert daarmee te bereiken dat onder Hagenaars meer begrip ontstaat voor het Surinaamse deel van de bevolking.

De samenwerkingsovereenkomst geldt voor de komende vier jaar. Jaarlijks wordt geëvalueerd en worden de vorderingen met de gemeenteraad besproken. De intentie tot samenwerking is uitgesproken tijdens een bezoek van een Haagse delegatie aan Suriname, begin november 2001. Op 8 november 2001 hebben de voorzitter van de Nationale Assemblee en burgemeester Deetman samen een verklaring ondertekend.

De delegatie bezocht Suriname op uitnodiging van wijlen de heer J. Lachmon, in leven voorzitter van de Nationale Assemblee van Suriname.

MvB/RT/02/115

last update: 3-7-2002 10:37:35 ;pag.: 14222; auteur: 112;cat.: 17,Geen reactieknop ondersteunt het gebruik van scripts niet ...

Deel: ' Samenwerking tussen Den Haag en Suriname '




Lees ook