Gemeente Zwolle

Nieuwbouw rioolwaterzuivering Hessenpoort. Datum uitgave: 12-09-2001 aanleg riool-persleiding/waterleiding van start

Onderwerp :Milieu en woonomgeving

Samenwerking tussen Waterschap Groot Salland, gemeente Zwolle en WMO

Met de bouw van de nieuwe rioolwaterzuivering (RWZI) op het bedrijventerrein Hessenpoort wordt de zuiveringscapaciteit in Zwolle sterk uitgebreid. Redenen voor deze uitbreiding zijn de verscherpte milieuwetgeving op het gebied van de zuivering van rioolwater en een toename van de hoeveelheid rioolwater door de groei van inwoners en industrie in de gemeente Zwolle.

De huidige RWZI ligt aan de westzijde van de stad, in Westenholte. Gelet op hun ligging nabij Hessenpoort, worden de wijken Dieze-Oost en Berkum aangesloten op de nieuwe installatie. Om dit mogelijk te maken is een nieuw persleidingstelsel nodig vanuit deze wijken naar de in aanbouw zijnde RWZI op Hessenpoort. Met de aanleg daarvan wordt de tweede week in september begonnen.

Tegelijk met de aanleg van de persleidingen legt de WMO een nieuw waterleidingnet aan. Deze loopt vanaf de Pieter Steynstraat tot aan de Haesterveerweg. Beide leidingsystemen worden in dezelfde sleuf gelegd. Het gaat om relatief grote leidingen met een diameter van 40 cm. De leidingen kruisen belangrijke wegen door middel van boringen onder de weg.

De bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Groot-Salland en kost 15,4 miljoen gulden. De gemeente Zwolle draagt hieraan 5 miljoen gulden bij. De persleidingen kosten in totaal 1,9 miljoen gulden. Met de aanleg van de waterleidingen is een bedrag van 170.000 gulden gemoeid.

De officiële start van deze omvangrijke operatie vindt plaats op donderdag 13 september, om 15.00 uur, op de bouwlocatie van de RWZI op Hessenpoort. Om de samenwerking te onderstrepen, geven wethouder G.J.M. van Dooremolen, de heer S. Schaap (dijkgraaf Waterschap Groot Salland) en de heer E.H Klein Horsman (Hoofd Regio West WMO) gezamenlijk het startsein.

Bron: Afdeling Communicatie Datum van 13-09-2001 tot 19-09-2001

Deel: ' Samenwerking tussen Waterschap Zwolle en WMO over riolering '
Lees ook