VAKBOND NED CABINEPERSONEEL

VNC/Ital. bonden richt. Wings cabin crew union op

VNC PERSBERICHT

Schiphol-Oost, 8 september 1999

VNC en Italiaanse vakbonden richten Wings Cabin Crew Union op

Op dinsdag 7 september hebben de vakbonden van cabinepersoneel, t.w. de Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel (VNC), de Sindacoto Unitario Lavatori Trasport (SULTA), de Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Voli (ANPAV) en de Unione Generale del Lavoro (UGL) de Wings Cabin Crew Union (WCCU) opgericht. Deze unieke verbintenis is de eerste samenwerking in de wereld van cabinevakbonden. Tesamen vertegenwoordigen de vier de overgrote meerderheid van het cabinepersoneel dat bij de KLM en Alitalia werkzaam is.
De WCCU komt minstens één maal per drie maanden, afwisselend in Nederland en Italië bijeen. De eerste zes maanden heeft de VNC het voorzitterschap in handen.

Nu de KLM en Alitalia een zeer vergaande samenwerking zijn aangegaan, achten de vier vakbonden ook een vergaande samenwerking op vakbondsniveau noodzakelijk.
De WCCU zal zich voornamelijk buigen over de vraagstukken van verdeling van de werkgelegenheid en groei tussen KLM en Alitalia. Ook is afgesproken elkaar te informeren over zaken die van ieder belang zijn. Dit om te voorkomen dat de vakbonden tegen elkaar worden uitgespeeld.

VNC vice-voorzitter Henri Popelier: "Met deze samenwerking tussen de Italiaanse cabinevakbonden en de VNC is gelijke tred gehouden met de ontwikkelingen in de luchtvaart. Dit verbond is nodig om ook op het niveau van de alliantie van KLM en Alitalia de belangen van het cabinepersoneel te kunnen blijven verdedigen. Daartoe zal de alliantie deze internationale cabinebond moeten erkennen als DE vertegenwoordiger van het Nederlandse/Italiaanse cabinepersoneel. De erkenning heeft dan met name betrekking op die zaken die direct of indirect van invloed zijn op het cabinepersoneel en die niet meer worden gedekt door de nationale CAO.
De samenwerking tussen Alitalia en de KLM is in de wereldluchtvaart uniek te noemen. De WCCU voegt een volstrekt nieuwe maar zeer noodzakelijke dimensie toe aan het vakbondswerk."

Op 13 en 14 oktober aanstaande komen op uitnodiging van de VNC vertegenwoordigers van de cabinevakbond van Northwest Airlines, de Teamsters, naar Nederland voor een bijeenkomst met de WCCU. Het ligt in de bedoeling dat ook de Teamsters zullen toetreden tot de nieuwe alliantie van cabinevakbonden, de Wings Cabin Crew Union.

Woordvoerder in deze is vice-voorzitter Henri Popelier, te bereiken via onderstaand telefoonnummer of via 06 - 538 1445

08 sep 99 14:25

Deel: ' Samenwerking VNC en Italiaanse cabinevakbonden '
Lees ook