VNO-NCW persbericht


Nauwe samenwerking werkgelegenheidsprojecten allochtonen "Ondernemers doen Meer" en "Stichting Projecten Samen Werken"

Datum 4/02/99
Bron VNO-NCW

VNO-NCW met zijn werkgelegenheidsproject voor allochtonen "Ondernemers Doen Meer" gaat bestuurlijk deelnemen aan de Stichting Projecten Samen Werken. Ook in de praktische uitvoering zal intensieve samenwerking worden gezocht. Daardoor ontstaat een bundeling van krachten.

VNO-NCW en "Samen Werken" gaan er van uit dat nu via VNO-NCW het gehele bedrijfsleven zo breed de krachten op dit terrein bundelt, ook de beleidsmakers niet zullen kunnen nalaten te zorgen voor een adequate infrastructuur voor het uitvoeren van deze succesvolle activiteiten

Beide projecten zijn werkgeversinitiatieven die erop gericht zijn meer allochtonen aan werk te helpen. "Ondernemers Doen Meer", waarin ook de Anne Frank Stichting expertise en menskracht inbrengt, doet dat door informatie, advies en wervende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en intercultureel management. "Samen Werken" plaats jaarlijks zo'n 1500 allochtonen op werkervaringsprojecten. Van die 1500 stroomt zo'n 70% door naar vast werk.

Met name door de nieuwe Wet Inschakeling Werkzoekenden heeft Samen Werken een zeer moeilijk jaar achter de rug: de nieuwe wet is niet geschikt voor de ondersteuning van landelijk werkende projecten, omdat zij subsidies ter beschikking stelt via de gemeenten. Dit in tegenstelling tot de Melkertsubsidies voorheen. In het afgelopen najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners is dit een belangrijk agendapunt geweest. In het voorjaar zal daarover opnieuw gesproken worden..

Deel: ' Samenwerking VNO-NCW en Stichting Projecten Samen Werken '
Lees ook