Vopak NV

Vopak Mineral Oil Barging en Van der Sluijs Tankrederij gaan samenwerken

Rotterdam 23 juli 2001

Koninklijke Vopak N.V. maakt bekend dat haar werkmaatschappij Vopak Mineral Oil Barging B.V. (Rotterdam/Düsseldorf) en Van der Sluijs Tankrederij B.V. de intentie hebben hun bevrachtings-activiteiten te bundelen. De samenwerking zal de vorm van een joint venture krijgen. Voordat deze effectief kan worden is goedkeuring vereist van de Europese Commissie. Gestreefd wordt om de samenwerking per 1 januari 2002 operationeel te laten zijn. Door de nieuwe combinatie ontstaat de grootste tankvaartbevrachter voor vervoer van minerale olie producten in Nederland, België en het Duitse Rijngebied.

Aanleiding voor de voorgenomen samenwerking is de schaalvergroting die nodig is om te voldoen aan de eisen van de olie-industrie die haar activiteiten steeds verder consolideert en concentreert. Oliemaatschappijen, handelaren en traders zullen haar belangrijkste klanten zijn.

De nieuwe combinatie beoogt door efficiëntere, gezamenlijke inzet van beider vloten en door bundeling van de commerciële en administratieve activiteiten de hoogst mogelijke logistieke optimalisatie te bewerkstelligen in de binnentankvaart voor minerale olie producten.

De nieuwe onderneming zal zich vooral richten op depot aanvoer, inter-refinery transport en grensoverschrijdend transport tussen Nederland, België en Duitsland. Het management zal plaats vinden vanuit kantoren in Rotterdam, Geertruidenberg, en Düsseldorf.

Profiel Van der Sluijs Groep
De Van der Sluijs Groep is een onafhankelijke dienstverlener in de olie-industrie met een unieke combinatie van vervoer over water en weg, opslag en groothandel. De organisatie is met name actief in Nederland en België waar ze middels haar depotnetwerk een sterke marktpositie inneemt. De recente overname van 270 leveringscontracten aan BP Retailverkooppunten, alsmede enkele andere acquisities, heeft de omvang van de Groep sterk doen toenemen. Van der Sluijs Tankrederij B.V. is een zelfstandig onderdeel van de Van der Sluijs Groep.

Profiel Vopak
Als marktleider biedt Vopak over de hele wereld logistieke en distributiediensten aan de chemische en olie-industrie en aan eindgebruikers van chemicaliën. De organisatie beschikt over een wereldwijd logistiek netwerk van tankopslag bedrijven, tankers en tankcontainers en een Noord - Amerikaans en Europees netwerk van distributiecentra. Vopak Mineral Oil Barging B.V. is een 100% dochter van Koninklijke Vopak N.V. met kantoren in Rotterdam en Düsseldorf. Vopak: de schakel tussen producent en eindgebruiker van chemicaliën en olieproducten.

Voor nadere informatie:

Koninklijke Vopak N.V. Van der Sluijs Groep

Corporate Communication
Michiel van Ravenstein Peter Nohlmans
Telefoon : 010 - 4002778 Telefoon: 0162 - 586000

Investor Relations
Bart van Dam
Telefoon : 010 - 4002716
E- mail : corporate.communication@vopak.com E- mail: info@sluijsgroep.nl
Website : www.vopak.com Website: www.sluijsgroep.nl

Deel: ' Samenwerking werkmaatschappijen Vopak en Van der Sluijs '
Lees ook