Ingezonden persbericht


Persbericht

Samenwerking Provincie Zuid Holland en Rijkswaterstaat leidt tot nieuwe presentatie in het Keringhuis

Hoek van Holland, 17 maart 2003,

In het Keringhuis in Hoek van Holland wordt op 21 maart 2003 de presentatie WereldWater geopend. WereldWater is een interactieve presentatie waarbij waterproblematiek over de hele wereld, nu, in de toekomst en in het verleden centraal staat. We hopen dat deze presentatie een startsein zal zijn voor verdere samenwerking in het toekomstige waterbeheer tussen de verschillende waterpartners in Zuid-Holland.

De WereldWater presentatie wordt geopend door de Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland de heer L. van der Sar en de Directeur Water de heer S. van Dam van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland. Deze opening vindt plaats op 21 maart in het Keringhuis. Vanaf 13.30 uur is het ontvangst voor de genodigden en om 14.00 uur wordt de presentatie, al samenwerkend, officieel geopend. De presentatie is voor algemeen publiek toegankelijk vanaf Wereldwaterdag; 22 maart.

WereldWater is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van en samenwerking tussen RWS directie Zuid-Holland, dienstkring Nieuwe Waterweg en provincie Zuid-Holland, de afdeling water van Directie Groen, Water en Milieu. Ook WL Delft Hydraulics heeft een financiële bijdrage geleverd.

De WereldWater presentatie is opgesplitst in verschillende delen. Er is een deel waar mensen herinneringen en beelden van de watersnoodramp van 1953 kunnen bekijken en beluisteren. Ook komen de Deltawerken en voorbeeldwaterprojecten in Zuid-Holland en het buitenland aan de orde. Vervolgens zien bezoekers dat 'elke druppel telt' in het toekomstdeel van de presentatie. WereldWater is zeer interactief, in elk gedeelte zijn meerdere mogelijkheden om al doende informatie te vergaren. De expositie is tot eind oktober 2003 te zien in het Keringhuis in Hoek van Holland.

N.B.: De officiële opening is alleen voor genodigden toegankelijk. Ook pers is welkom om deze opening bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt bij het Keringhuis, 0174-511222.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Keringhuis, Marit Buis of Margit Dokter, telefoon: 0174-511222

Informatiecentrum het Keringhuis

Met bewegende maquettes, animaties en videobeelden wordt in het Keringhuis de geschiedenis, de bouw en de werking van de stormvloedkering toegelicht. Maar ook de actuele stand van zaken op het gebied van waterbeheer komt aan de orde. De Maeslantkering, sluitstuk van de Deltawerken, is een constructie van wereldformaat, die met zijn twee gigantische armen in één keer de Nieuwe Waterweg kan afsluiten. In het Keringhuis is nog tot september 2003 veel informatie te vinden over de watersnoodramp van 1953. De toegang van het informatiecentrum is gratis.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 10.00 tot 16.00 uur
weekend en feestdagen: 11.00 tot 17.00 uur
15/6 t/m 15/9 elke dag tot 17.00 uur geopend

het Keringhuis
telefoon: 0174-511222

e-mail: keringhuis@podium.nl
Internet: www.keringhuis.nl

Deel: ' Samenwerking Zuid Holland en Rijkswaterstaat leidt tot nieuwe presen.. '
Lees ook