Gemeente Den Haag


2 februari 1999

Samenwerkingsovereenkomst aanpak jongerenproblematiek Transvaal

Op woensdag 3 februari a.s. om 16.00 uur zal wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie samen met vertegenwoordigers van de politie, welzijns- organisaties, onderwijs en jeugdhulpverlening een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen voor de aanpak van de jongerenproblematiek in Transvaal. In deze overeenkomst hebben de betrokken organisaties afspraken gemaakt voor een betere samenwerking en afstemming van hun activiteiten.

Aanleiding voor deze overeenkomst vormde de toenemende overlast van jongeren in de wijk. Voor een effectieve aanpak is het noodzakelijk dat politie, welzijn, onderwijs en jeugdhulpverlening en gemeente samenwerken. Doel van de samenwerkingsover- eenkomst is het ontwikkelen van een gezamenlijke regie door het verbeteren van de samenwerking en afstemming van de werkzaamheden van de deelnemende partijen. Het aanbod op het gebied van werk, educatie, vrije tijdsbesteding en hulpverlening zal zo goed mogelijk worden afgestemd op de behoeftes van jongeren. Jongeren zullen zelf zo actief mogelijk betrokken worden bij de samenstelling van het aanbod op het gebied van sociaal-cultureel werk. De betrokken instellingen gaan gezamenlijk een aanpak/vangnet ontwikkelen voor jongeren die een verhoogd risico lopen in de wijk en voor jongeren die problemen veroorzaken. Problemen rondom jongeren zullen beter worden geregistreerd zodat er adequater op kan worden ingespeeld.. De overeenkomst is gericht op de leeftijdsgroep 12 tot 20 jaar en wordt aangegaan voor een periode van vier jaar..

Eén van de eerste resultaten van de overeenkomst is een speciale krant voor de jongeren in Transvaal. Deze krant bevat een overzicht van alle activiteiten en projecten die in Transvaal voor jongeren worden georganiseerd. De krant zal na afloop van de ondertekening worden gepresenteerd.

De volgende instellingen nemen deel aan de samenwerkingsovereenkomst: stichting Welzijnsorganisatie Centrum, Buurthuis Boerenplein, stichting Jeugdzorg, Bureau Halt, R.I.J., politie Haaglanden, stichting Boog, Hofstad College, Stichting De Ark en de gemeente.

De ondertekening vindt plaats op woensdag 3 februari a.s. om 16.00 uur in buurthuis Covier, Colensostraat 4 in Den Haag. Namens wethouder Klijnsma nodig ik u uit hierbij aanwezig te zijn.

Deel: ' Samenwerkings aanpak jongerenproblematiek Transvaal Den Haag '
Lees ook