Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO027
Datum: 28 januari 1999

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Balkon/ Haven op 5 februari

Op vrijdag 5 februari 1999 wordt in het stadhuis de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de gebieden Balkon en Haven in Maassluis ondertekend. Namens de betrokken marktpartijen zullen de heer J. Roelofs (Rabo Vastgoed), de heer J.R.K. Ploeg (Woning Stichting Maassluis) en de heer E.D. Libeton (Maasstede Woning Ontwikkeling BV) hun handtekening zetten. Burgemeester J. Sterkenburg-Versluis ondertekent de overeenkomst namens de gemeente Maassluis.

Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst, waarmee de Maassluise gemeenteraad op 26 januari instemde, gaat het project Balkon en Haven een nieuwe fase in. Kort samengevat richt het project zich op het realiseren van een woonwijk met ongeveer 800 woningen in het buitendijkse gebied Balkon en het omvormen van het gebied Haven waar nu voornamelijk bedrijven zijn gevestigd tot een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
In september 1997 is besloten een intentieovereenkomst aan te gaan om de ontwikkelingsmogelijkheden voor beide aan elkaar gekoppelde gebieden te onderzoeken. Sindsdien is onderzocht wat de mogelijkheden zijn en of ze (financieel) haalbaar zijn. De resultaten van deze onderzoeken zijn neergelegd in een rapportage die onlangs is besproken in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. De conclusie is dat, met subsidies van hogere overheden, de exploitatie van de ontwikkeling van beide gebieden samen haalbaar is. In de samenwerkingsfase die nu met de ondertekening van de overeenkomst van start gaat en die duurt tot 1 januari 2000, moeten alle betrokken partijen werkzaamheden in gang gaan zetten die noodzakelijk zijn om het project te kunnen realiseren. Er zijn afspraken gemaakt over uitgangspunten, taken en verantwoordelijkheden van de ondertekenaars. Pas als deze fase positief is verlopen, zal een realisatieovereenkomst afgesloten moeten worden om de plannen ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Deel: ' Samenwerkingsovereenkomst Balkon/Haven Maassluis '
Lees ook