Den Haag, 21 december 1998

Sectorbrede aanpak op het gebied van personeelsvoorziening in de detailhandel

Eerste samenwerkingsovereenkomst in Midden-Nederland ondertekend

Op 21 december hebben het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (mede namens de sectorraad Detailhandel & Ambachten), Arbeidsvoorziening Midden-Nederland en Cadans een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een sectorbrede aanpak op het gebied van personeelsvoorziening in de detailhandel. De ondertekening van dit convenant in Midden-Nederland is de eerste van 18 regionale samenwerkingsafspraken tussen de sector detailhandel, de RBA’s en de Cadans vestigingen. Door de samenwerking regionaal in te vullen wordt optimaal rekening gehouden met de mogelijkheden van de arbeidsmarkt in de regio.

De samenwerkingsovereenkomst is vandaag in het arbeidsbureau van Veenendaal ondertekend door

prof.drs. J.G.A.M. de Jong (plv. algemeen secretaris/directeur) van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, drs. F.H. van Ittersum (regionaal directeur) van Arbeidsvoorziening Midden-Nederland en A.F. Staalman (vestigingsmanager) van Cadans Utrecht.

Doelstellingen

Door het arbeidsmarktbeleid van de samenwerkende partijen op elkaar af te stemmen kunnen vraag en aanbod beter bij elkaar aansluiten. Het doel hiervan is om de personeelsvoorziening in de detailhandel te bevorderen door meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten instromen. Bovendien is in dit convenant afgesproken het aantal werknemers uit de sector dat gebruik maakt van een WW- of WAO-uitkering te verminderen. De samenwerking moet ook leiden tot een jaarlijkse groei van het aantal door Arbeidsvoorziening te vervullen functies.

Bestaande samenwerking

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Arbeidsvoorziening werken al met succes samen om een effectieve vacaturevervulling in de detailhandel te realiseren. De sectorraad Detailhandel & Ambachten is samen met Cadans betrokken bij preventie- en reïntegratiemaatregelen van WW- en WAO gerechtigden.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Deel: ' Samenwerkingsovereenkomst detailhandel ondertekend '
Lees ook