Utrecht, 7 juli 1999

Voor proefonderzoek en verdere uitbouw van state-of-the-art kennis

DRIEJARIGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ORDINA EN TELEMATICA INSTITUUT

Ordina, leverancier van kennis op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT), heeft vandaag een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend met het Telematica Instituut. De samenwerking met het Telematica Instituut past in het beleid van Ordina dat onder andere gericht is op de verdere verbreding, verdieping en toepassing van kennis van innovatieve concepten in telematica, e-commerce en service development. De overeenkomst geeft Ordina, als contribuant binnen het Telematica Instituut-consortium, medezeggenschap in de onderzoeksprogrammering, de mogelijkheid om in onderzoeksprojecten te participeren en toegang tot de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken.

Unieke propositie

De heer Ronald Kasteel, plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina; "Ordina voert een actief beleid ten aanzien van de verdere uitbouw van state-of-the-art kennis binnen onze organisatie.

We beschouwen de samenwerking met het Telematica Instituut als een belangrijke stap in dit beleid. Zowel onze klanten als medewerkers kunnen hiervan profiteren. Uiteindelijk kunnen we onze klanten nieuwe kansen bieden om zich in de markt te onderscheiden en concurrerend voordeel op te bouwen, omdat de combinatie van klantspecifieke kennis, practische IT-expertise en toegepaste wetenschappelijke onderbouwing een unieke en moeilijk te copiëren propositie oplevert." De heer Chris Vissers, wetenschappelijk directeur van het Telematica Instituut; "Ordina is een ICT-dienstverlener van naam die ons toegang biedt tot kennis en participanten in proefonderzoek. We verwachten bij de klanten van Ordina de interesse en durf te vinden om samen pilot projecten uit te voeren met innovatieve state-of-the-art-technologie en -toepassingen. Dit soort projecten levert het Telematica Instituut directe feedback op de practische haalbaarheid van de ontwikkelde oplossingen."

Over Telematica Instituut

Het Telematica Instituut is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen dat onderzoek uitvoert naar informatie- en communicatietechnologie.

Daarbij ligt het accent op een snelle vertaling van nieuwe kennis naar marktgerichte toepassingen als electronisch zakendoen, electronisch samenwerken en electronische kennisontsluiting. In een financiële bestuurlijke en inhoudelijke alliantie werken de partijen aan een gezamenlijke missie: de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige ICT-kennis. Ook de Nederlandse overheid onderkent de betekenis van ICT en heeft het Telematica Instituut recentelijk het predicaat 'technologisch topinstituut' verleend.

Over Ordina

Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor informatie- en communicatietechnologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt thans circa 2.500 medewerkers. Het dienstenpakket omvat onder meer management- en business consultancy, applicatie-ontwikkeling en -beheer, ontwikkeling en beheer van ICT-infrastructuren, ontwikkeling van embedded software en ERP-implementaties. Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers om met behulp van hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie strategisch voordeel te behalen, door toepassing van gedegen vakkennis van ICT in combinatie met voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken. Het aandeel Ordina Beheer NV is genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs en is opgenomen in de Amsterdam Midkap-Index.

Deel: ' Samenwerkingsovereenkomst Ordina en Telematica Instituut '
Lees ook