Rijksuniversiteit Groningen


Nummer 122 23 september 1999

Historicus wint tweejaarlijkse scriptieprijs

Sander Huisman wint Wolters-Noordhoff Academieprijs 1999

Drs. Sander Huisman ontvangt op 29 september de Wolters-Noordhoff Academieprijs 1999 voor zijn doctoraalscriptie Balanceren vanuit een nieuw perspectief. Het Poolse buitenlands en veiligheidsbeleid na 1989. Als beloning wordt zijn scriptie in boekvorm uitgegeven en ontvangt hij f 2.500,-. Deelname aan de wedstrijd stond open voor (oud)studenten van alle studierichtingen. De jury koos de winnende scriptie uit 71 inzendingen.

De ingezonden doctoraalscripties moesten alle in de kalenderjaren 1997 en 1998 aan de Rijkuniversiteit Groningen (RUG) geschreven zijn. De multidisciplinaire jury, onder leiding van rector magnificus prof.dr. D.F.J. Bosscher, oordeelde dat de winnende scriptie het meest voldeed aan de drie wedstrijdcriteria: leesbaarheid, wetenschappelijk gehalte en maatschappelijke relevantie. De jury bestond verder uit de RUG-hoogleraren dr. J.N. Bremmer, dr. K. Duppen, mw.dr. H.W. van Essen, dr. P. Kooij, dr. W.D. Reitsma en dr. G.R. Renardel de Lavalette, alsmede de adjunct-directeur van Wolters-Noordhoff, dhr. F.R. Schreuder.

'Niemandsland'

In zijn scriptie bespreekt Huisman de relatie tussen het recente verleden van Polen en de totale Poolse geschiedenis. Met het herwinnen van zijn totale soevereiniteit in 1989 en de afbraak van de sovjetstructuren in 1991 was Polen voor het eerst sinds eeuwen weer volledig onafhankelijk, de periode tussen de beide wereldoorlogen buiten beschouwing gelaten. Het Poolse geopolitieke dilemma en drama zijn evenwel gebleven door de ligging van het land in een 'niemandsland' tussen Duitsland en Rusland, de twee reuzen van Europa. Door zijn toetreding tot de NAVO in 1997 lijkt Polen echter voor het eerst sinds eeuwen een veilig evenwicht in de regionale verhoudingen te hebben gevonden.

Heldere stijl

De jury prees de voorbeeldige uitwerking van het onderwerp door Huisman. De (geringe) speelruimte van het Poolse buitenlandse beleid tussen een complexe NAVO en een zwalkend Rusland is goed aangegeven. Doordat Huisman de zienswijzen van de betrokken partijen goed weet aan te geven, wordt duidelijk hoe de visies uiteenlopen. Zijn verhaal, geschreven met de goede mix van distantie en betrokkenheid, krijgt een spanning en dynamiek die de auteur tot het eind volhoudt. Voorts was de jury vol lof over de uitstekend leesbare en heldere schrijfstijl.

Curriculum vitae

Sander Huisman (1973) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tegenwoordig is hij als beleidsmedewerker verbonden aan het CESS (Centre for European Security Studies) in Groningen.

Deel: ' Sander Huisman wint Wolters-Noordhoff Academieprijs 1999 '
Lees ook