Provincie Gelderland


Resultaat spoedoverleg: Sanders mag beperkt puin breken

3 augustus 1999

Nr. 99-285

Nadat de provincie eind vorige week het op- en overslagbedrijf Sanders de wacht had aangezegd vanwege het illegale gebruik van een puinbreker, heeft spoedoverleg tussen provincie en Sanders uitkomst geboden. Omdat Sanders de puinbreker onder andere in gebruik heeft om aan contractuele verplichtingen met twee betonfabrieken te voldoen, heeft het bedrijf onder voorwaarden toestemming gekregen beton van deze bedrijven tot puingranulaat te verwerken. Hierover zijn duidelijke afspraken met het bedrijf gemaakt. Sanders mag nu maximaal twaalf uur per week, op vastgestelde tijden de puinbreker in gebruik hebben, te weten op dinsdag van 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur en op woensdag van 8.00 - 12.00 uur. Dan mag ook alleen het puin van de betonfabrieken verwerkt worden. De 2000 m³ puin die Sanders zonder vergunning heeft opgeslagen om tot granulaat te verwerken voor eigen terreinverharding valt buiten de nu gemaakte afspraak.

Aanvankelijk stond de puinbreker op het terrein van een van beide beton fabrieken en daarvoor was ook een milieuvergunning afgegeven. Vanwege ruimtegebrek op dat bedrijfsterrein moest Sanders de puinbreker verplaatsen naar zijn eigen terrein in Beneden-Leeuwen. Wel moest hij daarvoor een milieuvergunning aanvragen. Hoewel de vergunningaanvraag inmiddels bij de provincie is ingediend, betekende dat niet dat Sanders de puinbreker al in gebruik kon nemen. De bestuursmaatregel die Sanders opgelegd heeftge kregen, zette de contractuele verplichting onder druk.

Vanwege bedrijfseconomisch belang en het gegeven dat Sanders dezelfde werkzaamheden reeds uitvoerde, maar dan op een andere locatie, heeft de provincie besloten voorlopig voorwaardelijk af te zien van het uitvoeren van de handhavingsbeschikking. De voorwaarden zijn vastgelegd in een door Sanders ondertekende verklaring. Houdt Sanders zich niet aan de gemaakte afspraken dan zal de handhavingsbeschikking alsnog worden uitgevoerd. De provincie houdt dus een stevige stok achter de deur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, de heer J. de Leeuw, tel. (026) 359 99 62, e-mail: j.leeuw@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Sanders mag beperkt puin breken in Beneden-Leeuwen '
Lees ook