Gemeente Den Helder

26-06-2002
Sanering bodem botenloods
Enige tijd geleden is de oude botenloods in de Witte de Withstraat gesloopt. Op deze plek komen straks twee nieuwe parkeerterreintjes. Uit onderzoek is gebleken dat de grond onder de loods verontreinigd is met minerale olie en zware metalen. De omvang van de verontreiniging is beperkt (135 m3) en bevindt zich alleen op de plek waar de loods stond. Maandag 8 juli wordt begonnen met het ontgraven van de verontreinigde grond. Dit gebeurt onder milieukundige begeleiding van bureau Oranjewoud B.V. Het werk zal ongeveer twee werkdagen duren. Voor de ontgraving is een saneringsplan opgesteld. De provincie heeft dit plan onlangs goedgekeurd. De verontreiniging levert in principe geen risicos op voor de volksgezondheid. Contact met de verontreinigde grond moet wel worden vermeden. Enige tijd geleden zijn er daarom al bouwhekken om het verontreinigde gebied geplaatst. « terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Sanering bodem botenloods Den Helder '
Lees ook