Vlaamse overheid

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft een akkoord bereikt met Wallonië en Brussel in de Carcoke-zaak. Door dit akkoord kan aan de sanering van de Carcoke-terreinen in Zeebrugge begonnen worden.

De NV Carcoke baatte in ons land drie cokesfabrieken uit: in Brussel, Zeebrugge en Tertre. In 1999 is het bedrijf in vereffening gegaan.

De drie terreinen liggen er nu zwaar vervuild bij. Een schuldige zoeken is niet zo eenvoudig, omdat de vervuiling al ingetreden is nog voor er van milieuwetgeving sprake was. Bovendien lopen de kosten van de sanering hoger op dan de waarde van de terreinen. Vandaar werd met de vereffenaar van de NV Carcoke een overeenkomst bereikt dat de drie gewesten de terreinen krijgen voor één symbolische euro. Ze moeten wel zelf de sanering betalen.

Bovendien zal de 10 miljoen euro die Carcoke nog in kas heeft, verdeeld worden onder Vlaanderen en Wallonië. Het Brusselse Gewest heeft geen recht op dit geld omdat het terrein in Neder-Over-Heembeek meer waard is dan de terreinen in Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen en Brussel krijgen vooraf ook nog de achterstallige belastingen van Carcoke uitbetaald, het gaat om respectievelijk 750.000 en 300.000 euro.

Het terrein in Zeebrugge ligt in het havengebied en is ongeveer 15 hectare groot. De waarde van het terrein werd geschat op 3,1 meuro of 128 miljoen frank. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM wordt eigenaar van de gronden en kan die na ambtshalve sanering opnieuw verkopen. De saneringskosten worden geraamd op 27,5 meuro (1,1 miljard frank) tot 36,1 meuro (1,4 miljard frank) naar gelang de gekozen
saneringsvariant. De terreinen in Zeebrugge zijn vooral vervuild met zware metalen

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be


---

Deel: ' Sanering Carcoke Zeebrugge kan van start gaan '
Lees ook