Provincie Zuid-Holland


30 maart 1999

Sanering Tomado-terrein dichterbij

Provincie start aanbesteding
De provincie Zuid-Holland begint in april met een aanbestedings-procedure voor de sanering het Tomado-terrein in Zwijndrecht. Deze locatie werd al eerder gesaneerd (1985), maar deze operatie leverde niet het gewenste resultaat op. Uit de resultaten van onderzoeken die na 1990 werden uitgevoerd, bleek er een restverontreiniging te zijn achtergebleven. In 1994 kocht de provincie de 29 woningen op de vervuilde grond.

Verkoop
Onderdeel van de operatie is de verkoop van de 29 woningen aan de partij die het economisch meest voordelige bod doet. Met de verwerving van het onroerend goed neemt de bieder tegelijk de verplichting op zich om de sanering volgens een vooraf vastgestelde methode uit te voeren. De grond rond en onder de woningen moet geheel worden afgegraven en het grondwater moet worden gesaneerd. Bij de selectie zal dan ook niet alleen worden gelet op het financiële bod, maar zal ook worden gekeken naar de kundigheid van de bieder ten aanzien van het uitvoeren van saneringsprojecten. Vanwege de omvang van het project - geschat budget meer dan Fl 11 miljoen gulden is een Europese aanbesteding verplicht. Naar verwachting zullen de feitelijke werkzaamheden over een jaar kunnen beginnen. Na de gunning van het project zal de nieuwe eigenaar eerst een saneringsplan moeten indienen alvorens de werkzaamheden kunnen beginnen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Sanering Tomado-terrein Zwijndrecht dichterbij '
Lees ook