Gemeente Emmen


---

Persbericht: Saneringsplan Opmaat doorkruist, 10 juli 2002

Beslag Belastingdienst doorkruist saneringsplan Opmaat

Vrijdag 5 juli heeft de Belastingdienst beslag gelegd op de gelden die de gemeente Emmen de komende maanden aan de stichting Opmaat moet betalen voor haar dienstverlening. Dit derdenbeslag betekent dat de gemeente geen geld meer over kan maken aan de stichting. De Belastingdienst wil op deze manier haar vorderingen veiligstellen. Naar aanleiding van het derdenbeslag heeft de afgelopen dagen intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, Opmaat en de Belastingdienst. Dit heeft niet tot opheffing van het derdenbeslag geleid. Het bestuur van de stichting Opmaat zal zich nu beraden op te nemen stappen.

De gemeente heeft de Belastingdienst de zekerheid gegeven dat de belastingbetalingen van Opmaat in juli, augustus en september in zijn geheel zouden worden voldaan. Het gemeentebestuur was zelfs bereid dit bedrag ineens te voldoen. Tegelijkertijd zou de behandeling in de gemeenteraad van het saneringsplan van Opmaat en het besluit over mogelijke hulp van de gemeente aan de stichting naar voren worden gehaald. Dit zou betekenen dat de schuld van Opmaat aan de Belastingdienst niet groter zou worden, terwijl het bestuur van stichting Opmaat de tijd zou hebben om het saneringsplan te maken. Vervolgens zou de gemeenteraad op een onderbouwde manier een besluit kunnen nemen over mogelijke hulp aan de stichting. Over deze lijn is overleg gevoerd met de fractievoorzitters, die het beleid van het college steunen.

Voor de Belastingdienst was dit echter onvoldoende. De Belastingdienst wilde ook een tegemoetkoming in de al eerder ontstane schulden. Dit is echter niet mogelijk binnen de afspraken die het college en de raad per brief van 25 juni 2002 hebben gemaakt over het overbruggen van de periode tot 1 oktober. Het gedeeltelijk voldoen van eerder ontstane schulden bij de Belastingdienst zou bovendien betekenen dat wij de Belastingdienst bevoordelen ten opzichte van andere schuldeisers van Opmaat zoals onder andere het pensioenfonds.

Hoe verder?
Opmaat zal zich beraden op de te nemen stappen. De gemeente Emmen zal Opmaat, waar nodig, daarbij helpen. Dat gebeurt nu al door middel van de inschakeling van het advocatenkantoor Plas & Bossinade, dat op kosten van de gemeente Emmen al sinds begin dit jaar Opmaat assisteert. Daarnaast wordt gedacht aan een begeleidingsteam vanuit de gemeente dat Opmaat kan helpen, zodat de dienstverlening zo weinig mogelijk schade ondervindt.

Gevolgen voor dienstverlening
Over de gevolgen van het derdenbeslag voor de dienstverlening kan nu nog niets worden gezegd. In overleg met het bestuur van de Stichting Opmaat zal geprobeerd worden de gevolgen voor de dienstverlening zo beperkt mogelijk te houden.

Schuldeisers Opmaat
Opmaat heeft een schuld van ± 2 miljoen uitstaan bij de gemeente Emmen. Dit bedrag is inclusief het in december 2000 verstrekte overbruggingskrediet van

1.361.340,65. Naast de gemeente Emmen zijn de voornaamste schuldeisers Belastingdienst, Bedrijfsvereniging en Pensioenfonds.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen

Deel: ' Saneringsplan Opmaat Emmen doorkruist '
Lees ook