expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Saneringsregeling asbestwegen

Saneringsregeling asbestwegen Twente per 1 juli van kracht

Voor bedrijven, instellingen en particulieren in en rond de Twentse gemeente Goor die eigenaar zijn van een asbesthoudende weg, pad of erf is er een eenmalige mogelijkheid om voor het asfalteren, afdekken of afgraven ervan een saneringssubsidie aan te vragen. Hiervoor kunnen zij tot 1 oktober 1999 een aanvraag bij het ministerie van VROM indienen. Niet alle eigenaren komen in aanmerking voor subsidie. Zo mag het asbest niet na 1 juli 1993 zijn aangebracht. Gemeenten die eigenaar zijn, moeten de maatregelen zelf betalen.

In en om de gemeente Goor (Ambt Delden, Diepenheim, Goor, Markelo, Wierden, Borne, Rijssen, Neede, Lochem, Almelo, Stad Delden en Holten) zijn in de periode 1945 tot eind zeventiger jaren verschillende wegen verhard met asbestmateriaal afkomstig uit de voormalige asbestcementfabriek in Goor. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van asbest in wegen gevaar op kan leveren voor de gezondheid. Daarom is besloten een spoedregeling (Regeling asbestwegen Wms (wet milieugevaarlijke stoffen), Staatscourant 1999, 28) in te laten gaan waarin eigenaren van asbesthoudende wegen verplicht zijn voor 1 januari 1999 maatregelen te treffen. Voor eigenaren die subsidie ontvangen, geldt dat zij voor 1 juli 2001 maatregelen moeten hebben getroffen. In totaal gaat het om circa 34.000 vierkante meter wegoppervlak waarvan ongeveer 24.000 meter niet in overheidshanden is.

Er zal een vergelijkbare regeling worden getroffen voor wegen rondom de voormalige asbestfabriek in de gemeente Harderwijk en voor wegen elders in Nederland, die zijn verhard met afval van een asbestcementfabriek. Deze zal naar verwachting in het najaar van 1999 inwerking treden. Eigenaren krijgen dan ongeveer 3 maanden de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen.

Subsidie
Asfalteren wordt volledig vergoed, bij afdekken met klinkers of beton geldt een vergoeding van fl. 30,-- per vierkante meter en bij afgraven een subsidie van fl. 45,-- per vierkante meter. Het ministerie stelt vast of de aanvrager voor subsidie in aanmerking komt en de provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen door een deskundig bedrijf. De aanvrager ontvangt niet zelf het geld.
Particulieren, bedrijven en instellingen waarvan bekend is dat zij eigenaar zijn van een asbestweg, -pad of -erf krijgen een aanvraagformulier thuisgestuurd. Zij die geen formulieren krijgen, maar wel menen in aanmerking te komen voor de regeling kunnen het formulier aanvragen bij: Infomil, Postbus 30732, 2500 GS DEN HAAG. Telefoonnummer: 070 - 361 05 75.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu
Marja van Paassen
070 339 39 86

faxnummer
070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,
070 339 39 39

15 jul 99 16:27

Deel: ' Saneringsregeling asbestwegen Twente van kracht '
Lees ook