GRAFISCHE CULTUURSTICHTING

Studentenprijs Architectuur

Sannah Belzer, studente The Design Academy, wint Studentenprijs 2001 met ontwerp voor 'ontregeld land'/ Vinex-locatie Leidsche Rijn. Eervolle vermeldingen voor Elma van Boxel (Hogeschool Larenstein) en Raban Haaijk (Akademie van Bouwkunst Arnhem).

Studentenprijs voor Sannah Belzer
Sannah Belzer, studente aan de Design Academy in Eindhoven, heeft de Studentenprijs 2001 van de Vereniging Repro Nederland gewonnen, bestaande uit een bedrag van tienduizend gulden. Opdracht van de (tweejaarlijkse) prijsvraag was een plan te maken voor de Vinex-locatie Leidsche Rijn en daarbij de regelgeving te vergeten.
Opvallend is volgens het juryrapport dat een groot aantal inzenders de oproep 'Wees vrij en ontwerp!' niet heeft aangegrepen om iets revolutionair anders te maken. Uit de ontwerpen blijkt dat vrijwel iedere deelnemer impliciet of expliciet tot de slotsom is gekomen dat zonder regels niet te leven valt. In dit licht bezien is het ontwerp van Sannah Belzer opmerkelijk. Haar ontwerp 'The city as a state of mind' is geen architectonisch of ruimtelijk ontwerp, maar een pleidooi voor de vrijheid van verbeelding. Het verleidt tot meegaan in een redenering waarin de stad 'uit de realiteit wordt genomen' en een nieuw leven krijgt als 'legende in de hoofden van de mensen. En in je hoofd kan alles...'. Bovendien onderscheidde de inzending zich door een eigenzinnige presentatie.
Eervol vermeld in het juryrapport zijn de ontwerpen 'Gratiz' van Elma van Boxel (Hogeschool Larenstein) en 'Open huis' van Raban Haaijk (Akademie van Bouwkunst Arnhem). 'Gratiz' is een plan waarbij de homogene verkaling van woonwijken wordt doorbroken door op willekeurige plaatsen kavels van twee bij dertig meter weg te geven aan eenieder die er iets wil doen waar de gemeenschap eromheen wat aan heeft. De jury zag het plan met de bewust gekozen ongemakkelijke afmetingen als een effectieve stoorzender en ontregelaar. Het 'Open huis' laat zien wat het zou betekenen als de architecten zich bevrijdden van de nu zo bepalende Energie Prestatie Norm. De jury had vooral waardering voor de precisie van het ontwerp. Criteria bij de beoordeling waren originaliteit, esthetiek en presentatie van de ontwerpen. De jury van de Studentenprijs 2001 bestond uit Lucas Verweij (voorzitter), Haico Beukers, Hans Ibelings, Jan Konings en Catherine Visser.

(De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Repro Nederland op 16 november 2001 in Bergambacht.)

BEELDMATERIAAL: Beeldmateriaal voor publicatie (met bronvermelding, vermelding inzender) is beschikbaar middels de speciale perspagina: www.studentenprijs.nl/pers

NADERE INLICHTINGEN: Alwin van Steijn, Arjen Woudenberg

27 sep 01 01:00

Deel: ' Sannah Belzer wint Studentenprijs Architectuur 2001 '
Lees ook