SAP Nederland opent Management Cockpit en Executive Solution Center

Oplossing biedt management informatie om gefundeerde beslissingen te nemen

's-Hertogenbosch, 4 februari 1999 - SAP Nederland heeft vandaag in 's-Hertogenbosch het Executive Solution Center en de eerste toegankelijke 'Management Cockpit' in Nederland geopend. De Management Cockpit, die is ontwikkeld door professor Patrick Georges van N.E.T. Research, is een speciale werkruimte voor het bedrijfsmanagement waarin de nieuwste ICT-technologie is toegepast op een wijze die het presenteren, opnemen en interpreteren van informatie optimaal bevordert. Daarbij staat niet de technologie centraal, maar de mens en de beschikbare informatie.

In de Management Cockpit wordt de beschikbare informatie getoond op panelen die vier wanden beslaan. Een zwarte wand toont de belangrijkste succesfactoren en de financiële indicatoren van een organisatie. Een blauwe wand brengt het prestatieniveau van medewerkers en de interne processen in beeld. Op een rode wand zijn de prestaties op de markt te zien, terwijl een witte wand de status van de strategische projecten weergeeft. Dankzij deze consistente groepering is het mogelijk gegevens in één oogopslag in het juiste kader te plaatsen.

Bij de opening van het Executive Solution Center met de eerste toegankelijke Management Cockpit in Nederland heeft professor Patrick Georges, wetenschappelijk directeur bij N.E.T. Research en praktiserend neurochirurg, een toelichting gegeven op het functioneren van de door hem ontwikkelde Management Cockpit en de wijze waarop deze de overdracht van informatie bevordert. De cockpit is ingericht in het Executive Solution Center van de Nederlandse SAP-vestiging in 's Hertogenbosch. Het was tot nu toe alleen mogelijk om demonstraties met de Management Cockpit bij te wonen in de SAP-vestigingen in Brussel, Walldorf en Londen. Om een optimale overdracht van informatie te bereiken is het 'normale' gebruik van automatiseringssystemen en andere informatiemiddelen niet altijd toereikend. Georges heeft daarom de 'Management Cockpit' ontwikkeld waarin gegevens over de markt, klanten, medewerkers, concurrenten en andere relevantie informatie op een overzichtelijke en eenduidige wijze gepresenteerd worden. De hiervoor benodigde informatie wordt geleverd door SAP-systemen vanuit het zogenoemde 'Business Information Warehouse', de belangrijke gegevens die in de gezamenlijke bedrijfsdatabases zijn opgeslagen.

Op dit moment maakt reeds de helft van de ondernemingen in de Europese top
100 gebruik van de Management Cockpit. Het management van een grote onderneming kan de cockpit onder meer gebruiken om de prestaties van haar flexibele business units te meten. Hierdoor is het mogelijk om de voordelen van flexibele kleine units te combineren met een duidelijk en actueel overzicht van de bedrijfsprocessen die in de gehele organisatie plaatsvinden.

Omdat informatiestromen een steeds belangrijker onderdeel vormen van de bedrijfsvoering is een consistente en overzichtelijke presentatie van actuele informatie onmisbaar voor beslissingen van het management. De hoeveelheid informatie die managers moeten verwerken, wordt steeds groter. Dit betekent dat zij in staat moeten zijn om snel door te dringen tot de essentie van nieuws, cijfers en bedrijfsinformatie. Alleen op deze wijze is het mogelijk om snelle en gefundeerde beslissingen te nemen.

Over SAP
SAP is wereldwijd marktleider in bedrijfsbrede zakelijke software. De software en diensten van SAP maken van een organisatie een geïntegreerd geheel dat alle bedrijfsonderdelen bestrijkt, van de financiële administratie en de personeelsafdeling tot de productie, verkoop en distributie. Deze integratie maakt het voor bedrijven mogelijk hun ketens te optimaliseren, de banden met hun klanten te versterken en betere beleidsbeslissingen te nemen om zo een voorsprong te nemen op de concurrentie. Het in 1972 opgerichte SAP is gevestigd in het Duitse Walldorf. De onderneming biedt werk aan meer dan 18.000 mensen verspreid over kantoren in meer dan 50 landen. Hoog in het vaandel staan service en ondersteuning voor de in totaal ruim 17.000 geïnstalleerde R/3-systemen. Uit recent onderzoek van de Gartner Group blijkt tevens dat SAP op het gebied van Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen, zoals SAP R/3, een voorsprong heeft op andere leveranciers. SAP is de enige ontwikkelaar van ERP-systemen die door Gartner wordt voorzien van het predikaat 'leidend en vooruitziend'.

Deel: ' SAP Nederland opent Management Cockpit '
Lees ook