Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 27/01/2003


---

Satelliet onthult effecten van klimaatverandering

Wat zullen nu echt de gevolgen zijn van een oplopende temperatuur op aarde? Nog even en we kunnen het op regionaal niveau en wereldwijd voorspellen aan de hand van gearchiveerde satellietgegevens. Dankzij onderzoek van NASA en Richard de Jeu, die op dinsdag 4 februari promoveert aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU. Zijn proefschrift heet Retrieval of land surface parameters using passive microwave remote sensing.

Samen met NASA Goddard Space Flight Center (VS) is het De Jeu gelukt om met terugwerkende kracht op wereldschaal bodemvocht, vegetatie en bodemtemperatuur te meten aan de hand van gearchiveerde satellietgegevens van 1978 tot 1987. In iin klap zijn er nu bijzonder interessante "historische" gegevens die de invloed van klimaatveranderingen over de afgelopen decennia laten zien, juist de periode waarin het broeikaseffect zich versterkt heeft. Tot nu toe waren van de wereldwijd oplopende temperatuur wel gegevens, maar over het effect van die temperatuursstijging op landgebruik en andersom, waren nog geen meetgegevens voorhanden.

Voor zijn onderzoek maakte De Jeu gebruik van gegevens van de Nimbus-7 satelliet, die van 1978 tot 1987 rond de aarde draaide. Satellieten meten allerlei natuurlijke fysische processen in ruimte en tijd. Zo ving een radiometer aan boord van Nimbus-7 onder verschillende frequenties en polarisatie passieve microgolf-signalen op die door het aardoppervlak worden uitgestraald. Het mooie van microgolven is dat ze dag en nacht gemeten kunnen worden, en geen last hebben van bewolking. De Jeu ontwikkelde een techniek om uit deze historische satellietgegevens op globale schaal zeer gedetailleerd bodemvocht, vegetatie en bodemtemperatuur te bepalen.

Op regionale schaal bekeken levert de negenjarige dataset al een aantal interessante gegevens. Zo is het centrale deel van de Verenigde Staten langzaam koeler geworden, wat te maken heeft met de intensivering van irrigatie. In Spanje zijn er grootse irrigatieplannen om uit de Ebro water naar het zuiden van Spanje te transporteren, maar uit het onderzoek van de Jeu blijkt dat dat geen goed idee is. Want juist het Ebro-bekken vertoont een scherpe verdroging. Ten slotte komt de jaarlijkse gang van bodemvocht in India sterk overeen met de door de moesson gekenmerkte neerslagpatronen.

De Jeu heeft aangetoond dat de techniek ook toepasbaar is op moderne satellieten en zal aan de slag gaan om de gegevens van de afgelopen vijftien jaar te analyseren. Zo is hij in staat om nu nog de veranderingen van de afgelopen 25 jaar te achterhalen. Gekoppeld aan de gegevens over de opwarming van de aarde stelt dat onderzoekers voor het eerst in staat om op globale en regionale schaal toekomstige gevolgen van een verder oplopende temperatuur op aarde te voorspellen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Richard de Jeu promoveert dinsdag 4 februari om 15.45 uur op het proefschrift Retrieval of land surface parameters using passive microwave remote sensing. Prof. dr. Hans Vugts is zijn promotor. De promotie vindt plaats in het auditorium van de VU, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard de Jeu, tel.: 020 4447321, e-mail: jeur@geo.vu.nl of met Bernd Andeweg, voorlichter van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, tel 020 4447339, e-mail: andb@geo.vu.nl.
---

2003-01-27 / pb 3.008.0 / RL

References


1. http://www.falw.vu.nl/

2. http://www.falw.vu.nl/

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Satelliet onthult effecten van klimaatverandering '
Lees ook