Ingezonden persbericht

Satelliet voorspelt voedseltekort in zuidelijk Afrika

Oogst mislukt, hongersnood dreigt

DELFT, 20030212 -- De voedsel crisis in de zuidelijk Afrika neemt desastreuze vormen aan. Voor het tweede opeenvolgende jaar wordt deze regio getroffen door droogte en mislukkende oogsten. De voedsel productie daalt dramatisch. Miljoenen mensen komen in nood. Het EWBMS droogte en gewasgroei observatorium in Delft volgt de situatie op de voet. Hiertoe worden ieder uur foto's van meteorologische satellieten ontvangen. Deze worden verwerkt tot kaarten van straling, verdamping en neerslag. Op basis van een model wordt vervolgens de gewasopbrengst voorspelt

In Botswana, Zimbabwe, Malawi and Mozambique verloopt het huidige groeizeizoen zeer ongunstig. Het EWBMS systeem voorspelt voor Zimbabwe een opbrengst van ten hoogste 500.000 ton mais. Naar schatting zal in het komende jaar 2 millioen ton graan ter waarde van ca 300 millioen euro moeten worden geimporteerd om de bevolking van Zimbabwe te voeden. In de buurlanden is de situatie echter vergelijkbaar. Daarom zal een nog grotere donor inspanning nodig om grootschalige hongersnood af te wenden, en deze kan wel een half miljard euro belopen.

Droogte in dit deel van Afrika wordt vaak in verband gebracht met El Ninõ, een periodieke afwijking in de oppervlakte temperatuur van de Stille en Indische Oceaan. Momenteel is er een zwakke El Ninõ. Maar toen de droogte zich begin 2002 aandiende was El Ninõ er nog niet. Daarom is de voorspellende waarde van dit fenomeen voor de voedselsituatie twijfelachtig. Het EWBMS systeem van het Delftse EARS kan mogelijk een bijdrage leveren aan een beter begrip van deze klimatologische fenomenen.

Het valt op in de EWBMS kaarten, dat de zone van gunstige neerslag en vochtbeschikbaarheid zich heeft verplaatst naar het westen. Voor Namibia and Angola worden zeer gunstige oogsten verwacht. In veel andere delen van Afrika stemmen de klimatologische omstandigheden echter niet tot optimisme. In de Hoorn van Afrika heerst droogte en is voedselhulp nodig. In de Sahel verliep het afgelopen groeiseizone ook al niet gunstig. In Mauritanie heerst een voedseltekort. In Mali en Niger hebben de voedselvoorraden, overgebleven van het voorafgaande jaar, voor uitkomst gezorgd. Als het komende seizoen weer slecht verloopt zal echter ook deze regio in de problemen raken.

EARS, in Delft, blijft de situatie volgen. Het door dit bureau ontwikkelde EWBMS systeem is uniek in de wereld. Het is het eerste systeem dat gewasopbrengsten kwantitatief voorspelt op basis van satelliet gegevens. Het is bovendien de snelste bron van dit soort informatie op het world wide web. Elke maand zijn de meest recente ontwikkelingen te volgen op de web site: www.earlywarning.nl/.

Deel: ' Satelliet voorspelt voedseltekort in zuidelijk Afrika '
Lees ook