CDA

Straatsburg, 5 oktober 1999

SAVE-II biedt kansen voor nederlandse energiebedrijven

Het nieuwe Europese stimuleringsprogramma voor energiebesparing biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het gaat om het SAVE-II programma dat vandaag in tweede lezing door het Europees Parlement is goedgekeurd.

Het programma loopt van 1998 tot 2002. Tijdens de parlementaire behandeling is het budget met f 4,4 miljoen verhoogt naar f 68,4 miljoen. Indien de Raad van Ministers het hier niet mee eens is volgt een derde onderhandelingsronde, waarin het EP het laatste woord heeft. Het programma is tevens opengesteld voor de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa waar nog heel veel moet gebeuren.

Volgens EVP/ED-woordvoerder Wim van Velzen (CDA) hebben met name Nederlandse energiebedrijven een voortrekkersrol. Zij voeren sinds 1991 een Milieu Actie Plan uit dat tot doel heeft de uitstoot van CO2 als gevolg van energieverbruik in het jaar 2000 met 3% terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit plan omvat een maatregelenpakket dat goed is voor een CO2 reductie van 17 miljoen ton in het jaar 2000. De maatregelen zijn enerzijds gericht op de stimulering van energiebesparing bij huishoudens, utiliteitsgebouwen en de industrie en anderzijds op efficiëntere energieproduktietechnieken en duurzame energie. Bij succesvolle uitvoering levert dit plan zelfs een reductie op van 14% in 2000.

De Nederlandse energiebedrijven zouden in het kader van het SAVE-II programma hun kennis en ervaring kunnen overdragen op de deelnemende landen uit Midden- en Oost-Europa. Volgens Van Velzen moet vooral prioriteit gegeven worden aan Europese energiebedrijven die ervaring op dit terrein hebben bij de aanbesteding van projekten in Midden- en Oost Europa. Europees Commissaris De Palacio (energie) zegde dit toe.

Voor meer bijzonderheden kunt u contact opnemen met: Wim van Velzen. telefoon 00.33 3 88 17 5623
Eduard Slootweg (voorlichter). telefoon 00-32 75 721 280

Deel: ' SAVE-II biedt kansen voor Nederlandse energiebedrijven '
Lees ook