Stichting Bouw Research


Rotterdam, 22 juli 1999

SBR-Bouwwijzer voor facility-manager

Onder invloed van organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen wijzigt de ruimtebehoefte binnen gebouwen. Dit vraagt om een actieve rol van de facility-manager, als verantwoordelijke voor huisvesting. Het tijdig signaleren en in kaart brengen van veranderde eisen van gebruikers en het adviseren en begeleiden van nieuwbouw of verbouwprojecten, vereist een goede kennis van het bouwproces. De facility-manager kan hiervoor gebruik maken van de door Stichting Bouwresearch (SBR) ontwikkelde praktische handleiding ´Facility-manager bouwwijzer!´

De handleiding heeft tot doel om facility-managers te ondersteunen bij belangrijke beslismomenten in de levenscyclus van een gebouw. Die ondersteuning wordt geboden door bij elk beslismoment gedurende het bouwproces de mogelijke activiteiten kort te beschrijven, aan te geven welke informatie daarbij van belang is en waar meer informatie te vinden is. Overeenkomstig de levenscyclus van gebouwen is de 'bouwwijzer' opgedeeld in drie delen: 1. nieuwbouw en verbouw, 2. beheer en 3. sloop. Omdat de facility-manager dikwijls de nodige ervaring ontbeert met nieuwbouw en verbouw, krijgt dit deel extra aandacht. Daartoe worden in aparte hoofdstukken de projectfasen initiatief, ontwerp, uitwerking, voorbereiding, uitvoering en nazorg uitgewerkt.

De opbouw van ieder hoofdstuk is gelijk. Na een korte inleiding worden de activiteiten toegelicht, is er aandacht voor wettelijke procedures en wordt afgesloten met een overzicht van relevante literatuur. Tevens bevat de bijlage een aantal handige checklisten en een uitgebreide literatuurlijst. De hoofdstukken zijn geïllustreerd met uitspraken afkomstig van facility-managers die recentelijk ervaring hebben opgedaan bij het begeleiden van een bouwproces.

De handleiding ´Facility-manager bouwwijzer´ is vooral bedoeld voor facility-managers van utiliteitsgebouwen en beheerders van onroerende zaken. Maar ook voor alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie en het beheer van utiliteitsgebouwen, zoals eigenaren, gebruikers, ontwerpers en projectmanagers van nieuw- en verbouwprojecten is deze handleiding interessant.

Zoekwoorden:

Deel: ' SBR-Bouwwijzer voor facility-manager '
Lees ook