Stichting Bouw Research
Aansluitdetails van gepleisterde gevelisolatiesystemen op kozijnen

Rotterdam, 11 februari 2000

Nieuw principedetail voor waterdichte aansluitingen Als er bij de aansluiting van buitengevelisolatie op kozijnen lekkage optreedt is dat vaak het gevolg van een onjuist gedetailleerde of onvoldoende uitgevoerde waterkering bij de aansluiting. De SBR-publicatie 'Aansluitdetails van gepleisterde gevelisolatiesystemen op kozijnen' geeft oplossingen om dit te voorkomen. Ze bevat richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van traditionele detaillering en bevat een nieuw ontwikkeld bouwkundig detail voor waterdichte aansluitingen volgens het 'openvoegsysteem'.

Lekkage in een traditionele uitvoering ontstaat meestal door gebreken van de afdichting. Dat kan worden voorkomen door afdichtingsband goed toe te passen en voorgecomprimeerd cellenband zorgvuldig aan te brengen. De juiste werkwijze voor het aanbrengen van deze banden is beschreven in de publicatie.

Daarnaast is in opdracht van SBR een aansluitdetail volgens het openvoeg principe ontwikkeld dat in de praktijk minder uitvoeringsgevoelig is. Dit geeft een grote mate van zekerheid over de 'waterdichtheid' van de constructie. Bij het openvoegprincipe wordt een voeg aangebracht die ervoor zorgt dat er tussen de buitenlucht en de ruimte achter de voeg geen drukverschil kan ontstaan, terwijl het in de voeg doorgedrongen water toch weer naar buiten kan worden afgevoerd. Dit detail is in een nieuwbouwproject op waterdichtheid beproefd. Onder gelijke omstandigheden zijn twee kozijnen beproefd, waarbij het openvoegsysteem is vergeleken met een traditionele uitvoering. Het kozijn met de open voeg leverde een beter resultaat, ondanks het ontbreken van een waterdichte aansluiting op het bouwkundige kader.

De principedetails van de open voeg zijn zo opgezet dat zij slechts in beperkte mate afwijken van het traditionele systeem. In het bijzonder bij het toepassen van stelen montagekozijnen beperken de afwijkingen zich tot een andere profilering van het stelkozijn en een andere maat van de waterslag. Toepassing in de praktijk kent dus weinig beperkingen.

Noot voor de redactie:

Zoekwoorden:

Deel: ' SBR brochure lekvrij aansluiten gevelisolatie op kozijnen '
Lees ook