SBS BROADCASTING

SBS verkoopt belang van 33% in Poolse TV-omroep TVN aan ITI

SBS verkoopt belang van 33% in Poolse TV-omroep TVN aan ITI voor 150 miljoen dollar plus 666.666 aandelen SBS

Luxemburg - SBS Broadcasting S.A. (Nasdaq: SBTV; Euronext Amsterdam N.V.: SBS) kondigde vandaag aan dat het een principeovereenkomst is aangegaan om haar belang van 33% gewone aandelen TVN Sp.z o.o. ('TVN') aan ITI Holdings S.A. ('ITI') te verkopen voor 150 miljoen dollar in contanten plus 666.666 gewone aandelen SBS die ITI momenteel bezit. TVN is een toonaangevende Poolse TV-omroep, waar SBS sinds juli 2000 een minderheidsbelang in heeft. De bedoeling is de transactie voornamelijk te financieren met de opbrengsten van de geplande eerste openbare aandelenemissie op de aandelenbeurs van Warschau. Deze emissie sluit naar verwachting in juli 2002. De transactie vindt plaats op voorwaarde van de sluiting van de eerste openbare emissie van ITI.

In zijn commentaar op deze aankondiging zei Michael Finkelstein, President-Directeur van SBS: 'We zijn zeer content met de bedrijfs- en financiële resultaten van TVN in de afgelopen twee jaar, het station is dan ook snel tot een van de meest succesvolle commerciële TV-stations in Europa uitgegroeid. Nu ITI echter besloten heeft middels een aandelenemissie een open vennootschap te worden, hebben wij besloten dat het in het belang is van zowel SBS als ITI dat ITI volledig eigenaar wordt van TVN. Voor SBS is de verkoop van ons minderheidsbelang in TVN onderdeel van onze strategie ons te concentreren op de radio- en TV-bedrijven die we bezitten èn runnen. Door deze transactie verbetert onze balans aanzienlijk en komen we in een sterkere positie om verdere strategische mogelijkheden in onze core business te verwerven en de bekendheid van onze stations in Europa verder uit te breiden.'

In de principeovereenkomst is bepaald dat na afronding van de eerste openbare aandelenemissie van ITI dit bedrijf SBS 100 miljoen dollar contant betaalt als er bij de emissie ten minste voor 100 miljoen dollar aandelen ITI zijn verkocht, en dat de resterende 50 miljoen dollar binnen twee jaar contant middels put-en-call-opties zal worden betaald. Als bij de eerste openbare emissie voor minder dan 100 miljoen dollar aan aandelen ITI worden verkocht, dan betaalt ITI SBS onmiddellijk een contant bedrag dat gelijk is aan tweederde van de opbrengst van de emissie (de 'aanbetaling'), maar niet minder dan 50 miljoen dollar. In dat geval betaalt ITI SBS binnen een jaar middels put-en-call-opties een aanvullend contant bedrag gelijk aan het verschil tussen 100 miljoen dollar en de aanbetaling, en nog eens binnen twee jaar 50 miljoen dollar middels put-en-call-opties. In de optiekoers voor alle bedragen die na sluiting van de eerste openbare emissie van ITI niet betaald zijn, wordt een premie verhoogd volgens zes maanden LIBOR plus 275 basispunten. SBS zal in eerste instantie aan ITI tussen ongeveer 10% en 23% van zijn aandelen TVN (afhankelijk van het contante bedrag dat ITI SBS in eerste instantie betaalt) overdragen; de resterende aandelen TVN van SBS worden aan ITI overgedragen onder de put-en-call-afspraken pro rata op basis van betaling door ITI van op het tijdstip van overdracht aan SBS verschuldigde bedragen. Verder draagt ITI de 666.666 gewone aandelen SBS aan SBS over die ITI als onderdeel van de betaling van SBS ontving toen SBS in juli 2000 zijn indirecte belang van 33% in TVN verwierf.

Naast de sluiting van de eerste openbare aandelenemissie van ITI is de transactie onderhevig aan de afsluiting van de definitieve documenten en bepaalde andere voorwaarden.

Toekomstgerichte verklaringen

Enkele verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgericht, onder andere: de verklaring dat ITI een eerste openbare aandelenemissie op de aandelenbeurs van Warschau plant en dat verwacht wordt dat deze emissie en de transactie tussen ITI en SBS in juli worden afgerond, en de verklaring dat deze transactie onze balans aanzienlijk zal verbeteren en onze positie zal versterken om verdere strategische mogelijkheden in onze core business te verwerven en de bekendheid van onze stations in Europa verder uit te breiden.

Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen met betrekking tot de vraag naar aandelen ITI in Polen en elders in Europa en geanticipeerde ontwikkelingen in de bedrijfstak TV. Verder kunnen we toekomstgerichte verklaringen opnemen in toekomstige filings bij de Securities and Exchange Commission en in door of namens ons uitgegeven geschreven materiaal, persberichten en mondelinge verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen omtrent onze intentie, opvatting of huidige verwachtingen of die van onze bestuursleden (met inbegrip van verklaringen voorafgegaan door, gevolgd door of met inbegrip van toekomstgerichte terminologie als 'kunnen', 'zullen', 'zou moeten', 'gelooft', 'verwacht', 'anticipeert', 'schat in', 'vervolgt' of soortgelijke of vergelijkbare termen) met betrekking tot verschillende zaken.

Het is belangrijk op te merken dat onze feitelijke resultaten in de toekomst, afhankelijk van diverse belangrijke factoren, essentieel kunnen verschillen van de resultaten waarop in deze toekomstgerichte verklaringen wordt geanticipeerd. Enkele van deze factoren zijn: de effecten van en veranderingen in overheidsbeleid en regelgeving, het vermogen de noodzakelijke goedkeuring van de overheid te verkrijgen om de transactie te voltooien, de effecten van veranderingen in het algemene economische klimaat, de effecten van veranderingen in de groei van advertentie-uitgaven, de effecten van concurrentie, ontwikkelingen op de kapitaalmarkten, alsmede het vermogen van ITI om de eerste openbare aandelenemissie te voltooien, de TV-advertentiemarkt in Polen of zaken die het in dit persbericht beschreven nakomen van ITI's verplichtingen beïnvloeden, en de mate van succes waarmee we de risico's die uit deze factoren voortkomen onder controle houden. Een gedetailleerder bespreking van enkele van deze risico's wordt opgenomen in het jaarlijkse verslag van SBS op formulier 20F voor het jaar dat op 31 december 2001 geëindigd is.

Alle toekomstgerichte uitspraken in dit artikel zijn gebaseerd op informatie die op die betreffende datum voor ons beschikbaar was. Door ons, of namens ons, gedane toekomstgerichte uitspraken, hetzij in dit artikel of elders, zullen niet naderhand door ons worden aangepast of herzien.

SBS is een Europees commerciële televisie- en radio omroeporganisatie met activiteiten in west en midden Europa. De landen waar SBS nu uitzendt omvatten: Oostenrijk, België (Vlaanderen), Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië en Zweden.

Website: https://www.sbsbroadcasting.com

Beleggers - Michael Smargiassi van Brainerd Communicators, Inc.,
+1-212-986-6667, Fax - +1-212-986-8302, smarg@braincomm.com, of Pers
-
Glen Dickson van Brainerd Communicators, Inc. +1-212-986-6667, Fax
- +1-212-986-8302, dickson@braincomm.com, of Catriona Cockburn van Citigate Dewe Rogerson, +44-207-282-2924, Fax - +44-207-282-8040, catriona.cockburn@citigatedr.co.uk;


03 jun 02 17:06

Deel: ' SBS verkoopt belang van 33% in Poolse TV-omroep TVN aan ITI '
Lees ook