Datum: 14-1-1999
Bron: Scapino Ballet Rotterdam
Onderwerp: The Schlieman Pieces

SCAPINO BALLET ROTTERDAM

Scapino Ballet Rotterdam presenteert een avondvullende dans/muziekproduktie van choreograaf/artistiek directeur Ed Wubbe. De muziek is gecomponeerd door Harry de Wit en wordt live uitgevoerd door hemzelf en de musici Willem Brink en Wim Konink. Speelperiode: november 1998 - Maart 1999

Deel: ' Scapino Ballet Rotterdam presenteert The Schlieman Pieces '
Lees ook