Ballast Nedam

24 November 1999

Schade aan steiger in aanbouw op Sint Maarten

De in aanbouw zijnde cruisesteiger in de haven bij Great Bay op Sint Maarten heeft schade opgelopen door de orkaan Lenny.

Ballast Nedam is betrokken bij de aanleg van een nieuw haventerrein ten behoeve van vracht en een cruisesteiger die tegelijkertijd plaats zal bieden aan vier cruiseschepen. De schade valt relatief gezien nog mee omdat het werk orkaanbestendig wordt gebouwd. De gedeelten van de steiger en de haven die al gereed waren hebben de orkaan goed doorstaan. Ze zijn vrijwel intact gebleven. Alleen de delen die onder constructie zijn, een deel van het opslagterrein en het uiteinde van de pier, zijn zwaar beschadigd door de golven van tien tot twaalf meter hoog.

Op dit moment is een inventarisatie gaande om de precieze schade te kunnen vaststellen. Het werk is overigens verzekerd. Voorlopig wordt verwacht dat de vertraging in de werkzaamheden die door de orkaan Lenny is ontstaan vier tot zes maanden zal bedragen.

Op een ander project van Ballast Nedam op Sint Maarten - de bouw van 474 sociale huurwoningen - is weinig schade ontstaan. Deze woningen die grotendeels zijn opgeleverd, zijn eveneens orkaanbestendig gebouwd. Deze nieuwbouw woningen zijn met financiering van de Nederlandse Overheid gebouwd ter vervanging van woningen die vernield zijn door de orkaan Louis in 1995.

Deel: ' Schade aan steiger in aanbouw op Sint Maarten '
Lees ook