SCHADE DOOR PRIVE-GEBRUIK INTERNET EENVOUDIG TE VOORKOMEN

Zo'n 40 procent van de Nederlandse bedrijven ondervindt schade door misbruik van Internet door eigen medewerkers. Deze conclusie komt naar voren uit een recent onderzoek van KPMG Forensic Accounting & Integrity. Het gaat in dit onderzoek om het verlies van productiviteit doordat werknemers tijdens werktijd voor privé-doeleinden over het net surfen en email versturen. Het onderzoek toont aan dat het bedrijfsleven hierdoor wekelijks vele uren aan arbeidsproductiviteit misloopt.

Veel organisaties zijn zich niet bewust van de schade die wordt geleden door privé-activiteiten op Internet. 'Het management is meestal van mening dat bestaande oplossingen, zoals firewalls en antivirus-software, voldoende bescherming bieden tegen Internetschade', zegt Peter van Ruiten,
Internet-beveiligingsspecialist en Benelux directeur van het Israëlische Aladdin Knowledge Systems. 'Het opstellen van bedrijfsregels voor Internetgebruik is een absolute basismaatregel die organisaties dienen toe te passen voor een veilig en efficiënt gebruik van het wereldwijde Web', vervolgt Van Ruiten. 'Met het opstellen van zulke regels is het voor iedereen duidelijk wat hij wel en niet mag doen op Internet. Als het reglement niet wordt nageleefd en werknemers blijven privé-sites bezoeken dan zou het management elektronische maatregelen moeten nemen om de bedrijfsschade te beperken. Het is vergelijkbaar met het fileprobleem. Je kunt het autogebruik niet fors terugdringen, maar je kunt wél allerlei maatregelen nemen waardoor het verkeer zich zo vloeiend en veilig mogelijk over de snelweg verplaatst. Denk aan aparte stroken voor vrachtverkeer. Het is onze uitdaging om organisaties efficiënt en veilig te laten werken als zij zich op de digitale snelweg begeven.'

Aladdin bemerkt een toenemende belangstelling voor software die het gebruik van Internet reguleert. De organisatie biedt een geïntegreerde oplossing waarbij Internetregels per medewerker of per groep medewerkers kunnen worden bepaald. Zo kan de software bepalen welke (categorie) Web-sites toegankelijk zijn en op welke tijdstippen restricties van kracht zijn. Sommige Web-sites kunnen bijvoorbeeld alleen toegankelijk worden gemaakt tijdens de lunchpauze.

Aladdin voorziet ook een steeds veiliger gebruik van Internet omdat virussen en vandaalprogramma's +) steeds beter kunnen worden voorkomen. Zo hadden recente hackers-aanvallen ('distributed denial of service attacks') op CNN.com en Amazon.com niet kunnen plaatsvinden als de betrokken systemen, van waar de aanvallen plaatsvonden, waren uitgerust met Aladdin's software.

+) Vandaalprogramma's zijn een nieuw soort Internetbedreigingen waartegen traditionele antivirus programma's machteloos zijn. Het zijn voorgeprogrammeerde 'slimme' coderingen die onder meer via een bezochte website of via email kunnen worden geplaatst op de computer van het slachtoffer. Een vandaalprogramma kan bestanden wissen, veranderen of zelfs ontvreemden, zodat de maker ervan ongezien belangrijke (bedrijfs)-gegegevens in handen krijgt. Sommige vandalen zijn ook programmeerbaar om (financiële) transacties te verrichten vanaf de computer van de onwetende gebruiker.

Over Aladdin:
Aladdin Knowledge Systems (NASDAQ: ALDN), gevestigd in Tel Aviv (Israël), houdt zich als internationaal marktleider op het gebied van Internet- en softwarebeveiliging bezig met oplossingen voor een veilig gebruik en distributie van digitale content; van applicatie-software tot Internetgebruik en -toegang. Aladdin's klanten zijn software-vendors en organisaties die hun medewerkers een veilige toegang tot het Internet willen geven inclusief bescherming van de eigen bedrijfsinformatie en -productiviteit. Meer informatie is te vinden op Aladdin's website: www.eAladdin.com of via de Benelux-vestiging van Aladdin in IJsselstein.

Deel: ' Schade door prive-gebruik internet in bedrijven te voorkomen '
Lees ook