Rechtbank LeeuwardenSchadeclaim als gevolg van ontuchtelijke handelingen wordt niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering van de pleger van die handelingen

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 1-08-2002

Een man heeft herhaalde malen ontuchtelijke handelingen gepleegd met zijn toen minderjarige dochter. De dochter heeft hem aangesproken tot vergoeding van haar daardoor geleden schade. Nadat in kort geding door de voorzieningenrechter haar vordering tot betaling van een voorschot was afgewezen, heeft het gerechtshof vervolgens een voorschot van f 40.000,00 toegewezen. De pleger van de ontuchtelijke handelingen wenst de schadevordering van zijn dochter af te wentelen op Achmea Schadeverzekeringen N.V., bij wie hij een
aansprakelijkheidsverzekering particulieren heeft lopen. De rechtbank heeft zijn daartoe strekkende vordering afgewezen.Volgens de rechtbank heeft Achmea zich met succes beroepen op de in de polisvoorwaarden opgenomen clausule, inhoudende dat geen beroep op de verzekeringsovereenkomst toekomt ten aanzien van schade, die veroorzaakt is door zijn opzet respectievelijk schade, die voor de verzekerde of een begunstigde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten. Volgens de rechtbank moge het zo zijn dat het schadelijke gevolg voor zijn dochter voor de pleger van de ontuchtelijke handelingen niet voorop stond, maar de onvermijdelijkheid daarvan was en is evident. Zeker voor een vader, van wie niet gebleken is dat hij op enige wijze een geestelijke achterstand heeft, aldus de rechtbank.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE6069
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Schadeclaim ontuchtelijke handelingen niet vergoed door verzekering .. '
Lees ook