Schagense beschrijft gezinsproblematiek rond autisme


Myranda’s missie als ervaringsdeskundige

SCHAGEN, 20151005 -- Beide kinderen van Myranda Smeelen (43) hebben autisme. Naar aanleiding van haar persoonlijke ervaringen schreef de Schagense een boek, waarin zij de driehoek van ouders, hulpverleners en leerkrachten beschrijft. Over rouw in het gezin van een kind met ‘autisme spectrum stoornis’ (ASS).

Er zijn zowel ondersteunende als ondermijnende factoren waar kinderen met ASS en hun ouders mee te maken krijgen. Als genoemde driehoek onvoldoende in balans is, stagneert er van alles. Myranda Smeelen heeft als ervaringskundige op dit gebied heel veel meegemaakt, wat uiteindelijk leidde tot het schrijven en uitbrengen van haar boek ‘Gedonder op de roze wolk en jouw reis van rouw naar bouw.’ Met het opgroeien van Myranda’s zoon (19) en dochter (17) heeft het gezin Smeelen tot nu toe heel veel meegemaakt, vertelt Myranda. wat uiteindelijk leidde tot het schrijven en uitbrengen van haar boek ‘Gedonder op de roze wolk en jouw reis van rouw naar bouw.’

Met het opgroeien van Myranda’s zoon (19) en dochter (17) heeft het gezin Smeelen tot nu toe heel veel meegemaakt, vertelt Myranda. “Het is een enorm lang proces, dat begint met twijfels over wat er zoal aan de hand is. Als dan eenmaal de diagnose autisme er is, kun je in samenspraak met hulpverleners en leerkrachten van alles met een kind gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan cognitieve en sociale vaardigheidstraining, en concepten als rots en water. Ondanks dat soort alom beproefde methodes heersen bij ouders de meest uiteenlopende gevoelens. Als die maar blijven knagen, loopt het ergens vast.”

Missie

In de loop der jaren heeft Myranda heel veel opgeschreven over wat zij met haar gezin zoal meemaakte. Dat deed ze vooral als geheugensteuntje voor zowel haar kinderen als de hulpverleners. Die notities kwamen uiteindelijk goed van pas bij de totstandkoming van haar boek. “Vanaf 2010 heb ik diverse opleidingen gevolgd, onder meer op het gebied van lifecoaching, bedrijfspsychologie, stress- en timemanagement en marketing. Van daaruit ontstond in combinatie met mijn persoonlijke ervaringen rond autisme bij mij de drang om het voor anderen te gaan opschrijven. Noem het mijn missie ouders te inspireren tot verbetering van de ouder-kindrelatie.”

Bevalling

Zodoende ging Myranda aan de slag om de in al die jaren opgeschreven geheugensteuntjes op meer uitgebreide wijze aan het papier toe te vertrouwen, gedegen onderbouwd door haar persoonlijke praktijkervaring en middels scholing opgebouwde kennis. “Dat hele schrijfproces was eigenlijk een soort extra bevalling”, zegt Myranda terugkijkend. “Het móest er gewoon uit. Mijn boek richt zich naast ouders van kinderen met ASS op mensen rondom het gezin. Hulpverleners, leerkrachten maar ook overige familie. Ik hoop hen hiermee de nodige inzichten, tips en handvatten aan te reiken. Daarbij belicht ik met name de preventieve kant van de algehele problematiek rond autisme. Die leeft vooral bij mij, maar nog lang niet voldoende bij menig ander…”

Info: www.unieke-moeders.nl; https://childwithasd.wix.com/child-with-asd.

‘Het schrijfproces was eigenlijk een soort extra bevalling.’ (eigen foto) 


Deel: ' Schagense beschrijft gezinsproblematiek rond autisme '


Lees ook