Gemeente Deventer

Schalkhaar krijgt 181 woningen op en naast voormalig kazerneterrein

Raadthuizen b.v. gaat op het oostelijk deel van de voormalige Westenbergkazerne in Schalkhaar in totaal 181 woningen bouwen. Dit is het uiteindelijke resultaat van overleg tussen de gemeente Deventer en Raadthuizen. De bouwplannen voor dit gebied dateren al uit 1997. De gemeenteraad van de toenmalige gemeente Diepenveen besloot op het oostelijke gedeelte van de kazerne te gaan bouwen. De ontwikkeling behelsde in eerste instantie de bouw van een (inmiddels gerealiseerde) sporthal en woningen.

In de loop van 2000 heeft Raadthuizen de gemeente een aangepast woningbouwprogramma (72 woningen) voorgelegd. De gemeente ging daarmee akkoord mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Vervolgens heeft Raadthuizen in december 2001 bij de gemeente een verzoek ingediend in te stemmen met een uitbreiding van het woningbouwprogramma. Deze uitbreiding wordt gerealiseerd op aangrenzende, door Raadthuizen te verwerven, gronden. In de nieuwe plannen (start december dit jaar) staan 109 woningen op het programma: acht vier-onder-één-kapwoningen (32), 28 twee-onder-één-kapwoningen (56) en 21 vrijstaande woningen.

Maatschappelijke voorzieningen

Woningstichting De Marken heeft eerder aangegeven geen behoefte te hebben aan sociale huurwoningen. De in de overeenkomst uit 1997 vermelde kantoorfunctie achter de sporthal is van de baan. Met het oog op de verdere woningbouwontwikkeling noordoostelijk van Schalkhaar ligt het meer voor de hand het gebied rondom de sporthal te bestemmen in de sfeer van maatschappelijke voorzieningen. De entree van het gebied vanaf de rotonde wordt ruimer en aantrekkelijker gemaakt door de woning, die nu nog bij de entree staat, te slopen en dit perceel in het plan mee te nemen.

Bouwplan

Al met al is er nu een goede basis om de planvoorbereiding van de woningbouw op de Westenberg te starten. Stedenbouwkundig is er sprake van een evenwichtig en afgerond bouwplan. Inmiddels werkt Raadthuizen aan de voorbereiding van de bouw van 109 woningen en het bouw- en woonrijpmaken van de locatie.

Planologisch worden er twee sporen gevolgd: de
bestemmingsplanprocedure en artikel 19 procedure. Het gemeentelijk advies over de benodigde aanvraag van een verklaring van geen bezwaar bij de provincie wordt rond 1 juli aan het college voorgelegd.

Deel: ' Schalkhaar krijgt 181 woningen op en naast voormalig kazerneterrein '
Lees ook