Gemeente Utrecht

Schapenscheerderfeest op de Utrechtse stadsboerderijen

Vanwege het traditionele schapenscheerderfeest staat op zondag 26 mei het schaap centraal op de stadsboerderijen. Op verscheidene momenten verspreid over de dag worden demonstraties schapen scheren gehouden op Transwijk in park Transwijk, De Koppel in park De Koppel, De Gagel in park De Gagel en Griftsteede in het Griftpark. Op de drie eerstgenoemde stadsboerderijen vinden die demonstraties plaats tussen 10.00 uur en 16.00; op Griftsteede tussen 12.30 en 17.30 uur.

Het schapenscheerderfeest was vroeger het moment waarop de schapen verlost werden van hun warme wintervacht. Dit gebeurde meestal in juni. De wol werd gebruikt voor kleding, vloerkleden en dekens. Tegenwoordig worden de Nederlandse schapen alleen nog gehouden voor het vlees. De wol van de schapen uit Australië en Nieuw-Zeeland, waar boeren enorme kuddes kunnen houden, is zo goedkoop dat het niet meer winstgevend is om in Nederland schapen voor de wol te houden. Van oudsher ging het scheren van de schapen gepaard met allerlei feestelijkheden. Deze traditie wordt op de Utrechtse stadsboerderijen voortgezet. De wol van de schapen wordt verkocht voor hobby of gebruikt voor verschillende activiteiten op de boerderij.

Naast de demonstraties schapen scheren vinden er op alle stadsboerderijen verschillende andere activiteiten voor jong en oud zoals knutselen met schapenwol en een kindervrijmarkt voor kinderen tot twaalf jaar waarop zij hun overbodige spullen kunnen verkopen. Ook staan er ´voeldozen´ waarin materialen liggen die met schapen te maken hebben. Geraden moet worden wat er in de doos ligt. Verder kan op alle stadsboerderijen worden meegewerkt aan een kunstwerk: een grote houtenplaat met vakjes. Iedere bezoeker kan zijn eigen invulling geven aan een vakje. Daarvoor zijn verschillende materialen te gebruiken, waaronder natuurlijk wol. Na het schapenscheerderfeest zal het schilderij nog enige tijd op de stadsboerderijen te zien zijn. Bovendien is op de stadsboerderijen een kleine tentoonstelling ingericht over schapen waarin onder ander wordt getoond welke rol het schaap vervult in verschillende samenlevingen. Ten slotte zijn er kleurplaten verkrijgbaar.

Utrecht Natuurlijk!

Met de campagne Utrecht Natuurlijk! worden de inwoners van Utrecht geïnformeerd over het werk van de gemeente voor het groen en water in de stad. Met tentoonstellingen, stadswandelingen en open dagen worden onder de aandacht gebracht: het beheer en onderhoud van monumentale bomen, de herinrichting van stadsparken, het herstel van de singelstructuur en de activiteiten op de stadsboerderijen. De campagne wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de Dienst Stadsbeheer van de Gemeente Utrecht, in samenwerking met de inwoners van de stad, natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties en andere gemeentelijke diensten. Meer informatie over de campagneactiviteiten is te vinden op www.utrecht.nl/utrechtnatuurlijk.

Deel: ' Schapenscheerderfeest op de Utrechtse stadsboerderijen '
Lees ook