Schat aan onderwijsideen verzameld in de Educatieve Kajuit


Michiel de Ruyter inspiratiebron voor leerlingen primair en voortgezet onderwijs

ENSCHEDE, 20070308 -- Michiel de Ruyter is ook 400 jaar na zijn geboortedag nog iemand die tot de verbeelding spreekt. Dat blijkt uit de schat aan prachtige onderwijsideen die SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, heeft verzameld en uitgegeven in de Educatieve Kajuit. Doel van de uitgave is scholen te inspireren zelf met binnen- en buitenschoolse activiteiten rond onze grootste nationale zeeheld aan de slag te gaan.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en in nauwe samenwerking met Stichting 400 jaar Michiel de Ruyter heeft SLO het scholenproject '400 jaar Michiel de Ruyter' gecordineerd. Essentieel aan het project was de deelnemende scholen zelf een aantal onderwijsideen rond Michiel de Ruyter te laten ontwikkelen en uit te wisselen. De resultaten zijn verzameld in de Educatieve Kajuit en hebben een schat aan prachtige onderwijsmomenten opgeleverd.

Uit de voorbeelden blijkt dat leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs nog steeds genspireerd raken door het bijzondere verhaal van het jongetje aan de lijnbaan, dat het tot onze grootste zeeheld wist te schoppen.

De Educatieve Kajuit geeft een beschrijving van de activiteiten die scholen in heel Nederland de afgelopen maanden hebben bedacht en uitgevoerd rond het thema Michiel de Ruyter. Er is een grote variatie aan onderwijsdoelen, werkvormen, leeftijdscategorie, groepsgrootte, het aantal betrokken vakken en/of leergebieden, binnen- en buitenschoolse activiteiten en benodigde tijd.

Aan bod komen alle mogelijke invalshoeken: Michiel de Ruyter `als nationale held', `als `mens' en `als zeeheld'; `Michiel de Ruyter en zijn tijd' en `Michiel de Ruyter en burgerschapsvorming'. In het laatste geval kan de historische zeeheld ingezet worden bij de aandacht die het onderwijs wettelijk dient te besteden aan burgerschapsvorming, door de minister omschreven als `de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren'.

In 2007 wordt een aantal bijeenkomsten gehouden waar deelnemende scholen hun ideen kunnen presenteren en uitwisselen. Daarnaast verschijnen er nog twee uitgaven van het digitale magazine `Kielzog', met aanvullende achtergrondinformatie en sfeerimpressies van de regiobijeenkomsten.


Deel: ' Schat aan onderwijsideen verzameld in de Educatieve Kajuit '
Lees ook