Koninklijke onderscheiding tijdens Vlaggenparade Scheidend marsleider Chris Bos geridderd

NIJMEGEN - Marsleider Chris Bos, die tijdens deze 83ste Vierdaagse afscheid neemt van 's werelds grootste wandelevenement, is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze koninklijke onderscheiding werden hem maandagavond tijdens een ingelaste bijeenkomst in Hotel Erica in Berg en Dal uitgereikt door burgemeester mr. E.M. dHondt van Nijmegen en door burgemeester dr. J.J.M. Franssen van Wijchen, de woonplaats van Chris Bos.

Eigenlijk was het de bedoeling geweest de koninklijke onderscheiding uit te reiken tijdens de Vlaggenparade, de officiële openingsceremonie van de 83ste Vierdaagse. Maar omdat die door plotseling opkomend noodweer afgebroken moest worden, werd de onderscheiding later op de avond en petit comité in Hotel Erica uitgereikt.

De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, bij monde van voorzitter A. Hubers, eerde de vrouw van de scheidende marsleider met de Verzorgingsmedaille in Goud. Deze bondsonderscheiding reikte de KNBLO slechts éénmaal eerder uit.

Zijn afscheid zorgt ervoor dat Chris Bos volop in de schijnwerpers staat tijdens deze 83e Vierdaagse. Zo ontving hij maandagmiddag, tijdens de officiële ontvangst van de buitenlandse delegatieleiders door het Nijmeegse gemeentebestuur, al uit handen van burgemeester dHondt de stadsonderscheiding de Bronzen Bliksem, speciaal voor mensen die een rol van betekenis hebben gespeeld door de stad Nijmegen.

Na 12 jaar de functie te hebben vervuld van Marsleider van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen van Nijmegen legt Chris Bos (68) na de 83ste editie deze functie neer. Daarvoor al was hij tien jaar lang voorzitter van de zogeheten VIM-commissie, die elk jaar de Vlaggenparade organiseert, de Intocht regelt en de inzet van de Muziek coördineert. In die jaren maakte hij ook deel uit van het Bureau Buitenland van de Vierdaagse. Tevens verzorgde hij een aantal jaren het gesproken commentaar bij de intocht op vrijdag. In totaal dus 22 jaar als vrijwilliger betrokken bij de KNBLO, waarvan de laatste 12 jaar als lid van het Bestuur van de wandelsportorganisatie.

De heer Bos was een van de auteurs van het boekwerk De Wereld Wandelt, dat in 1991 verscheen ter gelegenheid van de 75ste Vierdaagse. Daaraan werd deelgenomen door bijna 40.000 internationale wandelaars. Bij dat kroonjaar trad hij op als voorzitter van de jubileumcommissie.

Chris Bos was al sinds de jaren vijftig actief als choreograaf voor diverse binnen- en buitenlandse amateur showorkesten en was hij regisseur van muziekfestivals, onder andere van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Ook was hij leider van het fameuze spookpeloton van Taptoe Delft.

In zijn professionele carrière werkte de heer Bos 20 jaar lang bij de Directie Voorlichting van het Ministerie van Defensie en daarna zeven jaar bij de NAVO als voorlichter bij het NAVO-hoofdkwartier voor Centraal Europa.
Informatie geactualiseerd tot 20 juli 1999

Deel: ' Scheidend marsleider Vierdaagse Chris Bos geridderd '
Lees ook