WAVIN BV

WAVIN VOORZITTER KRIJGT LINTJE

Op grond van zijn grote verdiensten voor Wavin BV en daarbuiten wordt de heer Ir. A.J. Driessen onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt bij zijn afscheid door de heer J. Franssen, burgemeester van Zwolle, op zaterdag 12 februari in het Okura Hotel te Amsterdam.

Als voorzitter van de Centrale Directie van de Wavin Groep heeft de heer Ir. A.J. Driessen sinds zijn aantreden in 1989 sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van Wavin tot de huidige krachtig groeiende en op kennis en innovatie gerichte multinationale onderneming, met een exemplarisch beleid op het gebied van Totale Kwaliteit. Hij heeft in dat opzicht baanbrekend werk verricht.

Wavin is voor Zwolle, vestigingsplaats van het hoofdkantoor, een uiterst belangrijk bedrijf. Vanuit zijn positie heeft de heer Driessen aandacht gevraagd voor en bijgedragen aan opvattingen over de industriële ontwikkelingen in Zwolle en Overijssel. Behalve aan de plaatselijke en regionale economie, heeft de heer Driessen een wezenlijke bijdrage geleverd aan de landelijke economie door de ontwikkeling van Wavin tot grootste leverancier voor kunststof leidingsystemen in Europa.

Onder leiding van de heer Driessen is Wavin BV in alle opzichten grensverleggend bezig (geweest) en gegroeid naar een onderneming met vestigingen in 23 Europese landen en 40 licentiehouders in de rest van de wereld waaronder Zuid-Oost Azië en de Verenigde Staten met een omzet van circa fl. 1,7 miljard en meer dan 4.300 medewerkers. Wezenlijk en vernieuwend is de aanzet die hij begin jaren negentig heeft gegeven aan de invoering van procesverbeteringen gericht op de Totale Kwaliteit ter bevordering van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit beleid staat inmiddels model voor de gehele Europese bedrijfstak en andere industrieën in Europa en draagt bij aan duurzame ontwikkeling alsmede aan de concurrentiepositie van Nederland en andere Europese landen.

Daarnaast is de heer Driessen ook maatschappelijk actief. Met name voor de zorgsector heeft hij als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Sophia Ziekenhuis een belangrijke rol gespeeld in het fusieproces tussen de beide Zwolse ziekenhuizen tot de huidige Isala klinieken. Verder is de heer Driessen langere tijd actief in het onderwijs, onder andere voor de Stichting Universiteitsfonds Twente. In die hoedanigheid zet hij zich in voor een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven.

Verdere informatie: James Russell Tel.: 038-4294250

Bovengenoemd persbericht is een gezamenlijke uitgave van Gemeente Zwolle en Wavin BV

13 feb 00 16:19

Deel: ' Scheidend Wavin voorzitter AJ Driessen krijgt lintje '
Lees ook