universiteit van tilburg

persbericht 6 september 2010

scheiding voor groot deel zelf regelen

via www.echtscheidingsplan.nl kunnen mensen die uit elkaar gaan zelf een echtscheidings- en ouderschapsplan opstellen. echtgenoten kunnen het plan online in elkaar zetten, zonder dat zij daarvoor direct contact met elkaar hebben. een advocaat kan met het plan vervolgens relatief snel een verzoek tot echtscheiding indienen. de website is vanaf maandag 6 september online.

sinds maart 2009 moeten ouders die uit elkaar gaan een ouderschapsplan opstellen, een rechter moet dit goedkeuren. ook moeten nog veel andere zaken geregeld worden; dit kan met het echtscheidingsplan. zelf zo'n plan opstellen kan in de kosten schelen en het proces versnellen, maar belangrijker is misschien nog wel dat echtgenoten via deze mogelijkheid samen hun scheiding kunnen regelen. de nieuwe online hulp bij echtscheiding is ontwikkeld door de raad voor rechtsbijstand in samenwerking met de universiteit van tilburg.

eerst samen
echtgenoten kunnen via de website onafhankelijk van elkaar inloggen in hun gezamenlijke digitale dossier. hier kunnen zij elkaar voorstellen doen, net zolang tot zij het samen eens zijn. komen zij er samen toch niet (helemaal) uit, dan kunnen ze altijd een deskundige inschakelen, bijvoorbeeld een advocaat, mediator, financieel- en /of pensioenexpert. worden ze het wel eens, dan kunnen zij met het echtscheidings- en ouderschapsplan naar een advocaat. die is vervolgens in staat relatief snel een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechter. uit (de totstandkoming van) het echtscheidingsplan blijkt immers al waar de grootste geschilpunten lagen, of nog liggen, en welke gegevens partijen hebben gebruikt om tot hun afspraken te komen met bijvoorbeeld alimentatie en boedelverdeling. het digitale dossier is alleen toegankelijk voor de echtgenoten zelf.

van boedelverdeling tot pensioen
het online programma voor een echtscheidings- en ouderschapsplan is bedoeld om paren een extra (zelf)hulpmiddel te bieden om de scheiding zo goed mogelijk met elkaar te regelen. voor de meeste mensen die gaan scheiden biedt de site advies en een praktische handleiding voor iedereen die wil scheiden: ten aanzien van kinderen, de omgangsregeling, verdeling van zorgtaken, alimentatie, over de boedelverdeling, pensioenen, enzovoort.

ook voor kinderen
op www.ouders-uit-elkaar.nl is voor kinderen van alle leeftijden informatie te vinden over wat er op hen afkomt bij een scheiding van hun ouders. er kunnen filmpjes bekeken worden van andere kinderen die al eerder te maken hebben gehad met een scheiding. de site helpt kinderen een brief aan de rechter te schrijven met wensen voor een omgangsregeling. ouders die worstelen met 'hoe vertel ik het de kinderen?' of 'hoe loods ik hen door deze moeilijke periode?' mogen er ook een kijkje nemen. een prentenboek helpt hen bijvoorbeeld om met jonge kinderen over de echtscheiding te praten. kinderen die nog vragen hebben die niet op de site beantwoord worden, kunnen via een link in contact komen met de kindertelefoon of shit (share in trust, onderdeel van de kindertelefoon).

rechtwijzer
de raad voor rechtsbijstand ontwikkelde eerder al www.rechtwijzer.nl, in samenwerking met onderzoeksinstituten tilt en tisco van de universiteit van tilburg. wanneer mensen een conflict hebben, kunnen zij met behulp van rechtwijzer er achter komen welke mogelijkheden er zijn en wie hen daarbij kan helpen. de site wordt voortdurend (ook in overleg met professionals in de praktijk) verbeterd en uitgebreid en regelmatig getest door burgers.

Deel: ' Scheiding voor groot deel zelf regelen via www.echtscheidingsplan.nl '


Lees ook