Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE PROFIELEN EN VAKKEN IN HET VWO

 Gemeenschappelijk deel Vakken nu          Uren   Vakken nieuw         Uren 
* Nederlandse taal en letterkunde * 480 * Nederlandse taal en letterkunde * 480
* Engelse taal en letterkunde * 400 * Engelse taal en letterkunde * 400
* Franse taal en letterkunde 1 * 160 * Tweede moderne vreemde taal * 480
* Duitse taal en letterkunde 1 * 160 (Frans, Duits, Spaans, Russisch,
* Algemene natuurwetenschappen * 200 Turks, Arabisch, Italiaans, Fries)
* Geschiedenis/Maatschappijleer * 200 * Algemene natuurwetenschappen * 200
* Culturele en kunstzinnige vorming 1 * 200 (uitsluitend bij profiel EM en CM) (gymnasium: klassieke culturele * Maatschappijleer * 200 vorming) * 160 (uitsluitend bij profiel NT en NG)
* Lichamelijke opvoeding 1 * Culturele en kunstzinnige * 200 vorming 1 of klasieke culturele vorming * 160
* Lichamelijke opvoeding 1

* 1960 * 1920
Profiel Natuur en techniek Vakken nu Uren Vakken nieuw Uren
* Wiskunde B1, 2 * 760 * Wiskunde NT * 480
* Natuurkunde 1, 2 * 560 * Natuurkunde * 480
* Scheikunde 1, 2 * 520 * Scheikunde * 440
* Profielwerkstuk * -- * profielwerkstuk * 80

* 1840 * 1480
Profiel Natuur en gezondheid Vakken nu Uren Vakken nieuw Uren
* Wiskunde B1 * 600 * Wiskunde NT/EM * 480
* Natuurkunde 1 * 360 * Biologie * 480
* Scheikunde 1 * 400 * Scheikunde * 440
* Biologie 1, 2 * 480 * profielwerkstuk * 80
* Profielwerkstuk * --

* 1840 * 1480
Profiel Economie en maatschappij Vakken nu Uren Vakken nieuw Uren
* Wiskunde A1, 2 * 600 * Wiskunde EM * 480
* Economie 1, 2 * 520 * Economie * 480
* Geschiedenis * 360 * Maatschappijvak (aardrijkskunde, * 440
* Aardrijkskunde * 360 geschiedenis of maatschappijleer) (of
* Profielwerkstuk * -- 480)
* Profielwerkstuk * 80

* 1840 * 1480Profiel Cultuur en maatschappij Vakken nu Uren Vakken nieuw Uren
* Moderne vreemde taal 2 * 320 * Wiskunde CM * 480
* Filosofie of moderne vreemde taal 2 * 320 * Cultuurvak (ckv2, ckv3, * 480
* Culturele en kunstzinnige vorming 2, * 480 geschiedenis, filosofie, Latijn of (of 3 Grieks) 600)
* Geschiedenis * 360 * Maatschappijvak (aardrijkskunde, * 440
* Wiskunde A1 * 360 geschiedenis of maatschappijleer) (of
* Profielwerkstuk * -- 480)
* Profielwerkstuk * 80

* 1840 * 1480
Vrije deel Keuzedeel nu Uren Keuzedeel nieuw Uren Een examenvak (heel vak of deelvak) te 2 examenvakken (hele vakken) 2 x 440 of kiezen uit: 480 of 600
* Één van de vakken uit de -- * Één van de vakken uit de -- profieldelen profieldelen
* Biologie 1 * 160 * Voortgezette (algemene) * 440
* Economie 1 * 280 natuurwetenschappen
* Maatschappijleer * 360 * Voortgezette wiskunde * 440
* Management en organisatie * 360 * Management en organisatie * 440
* Informatica * 280 * Informatica * 440
* Lichamelijke opvoeding 2 * 280 * Lichamelijke opvoeding 2 * 440
* Klassieke culturele vorming * 200
* Latijnse taal en letterkunde * 480
* Griekse taal en letterkunde * 480 Totaal keuzedeel * 480 Totaal keuzedeel * 880

Geheel vrije deel nu * 520 Geheel vrije deel nieuw * 520 (door school zelf in te vullen) (door school zelf in te vullen) Totaal * 1000 Totaal * 1400

Het profielwerkstuk maakt deel uit van twee van twee vakken binnen het betreffende profiel. In totaal bedraagt het aantal studielasturen voor het vwo 4800, verdeeld over drie jaar.Deel: ' Schematische weergave van de profielen en vakken in het vwo '


Lees ook