QUANTUM CORPORATION wil Imation via een vonnis dwingen om de verkoop van ongekwalificeerde tape media voor DLTtape drives stop te zetten

Noemt de schending van het handelsgeheim door Imation "Extreem en wijd verspreid"

MILPITAS, California (ots) - 3 okt. 2001 - Quantum Corporation (NYSE:DSS), een toonaangevende leverancier van gegevensbescherming en netwerk storage, diende vandaag klacht in tegen Imation Corporation (NYSE:IMN) om het bedrijf te beletten ongekwalificeerde tapes te verkopen, gebaseerd op de
DLTtape(tm) technologie en bedoeld voor DLTtape drives. De klacht die Quantum vanochtend indiende in het Californische gerechtshof in Santa Clara County, beticht Imation van "extreem en wijd verspreid" misbruik van handelgeheimen, bedrieglijke en misleidende reclame en oneerlijke handelpraktijken.
"Om een op DLTtape gebaseerde gegevensdrager te kwalificeren, tekende Imation in 1999 een licentieovereenkomst met Quantum, waardoor het volledige toegang kreeg tot het intellectueel eigendom van Quantum met betrekking tot DLTtape," zegt Michael Brown, chairman en CEO van Quantum. "Ondanks die toegang en de kwalificatiemiddelen en hulp bij de engineering die wij de afgelopen twee jaar ter beschikking stelden om het product van Imation te verbeteren, slaagde Imation er na herhaalde pogingen niet in om de DLTtape kwalificatie te behalen. Imation maakt nu illegaal en oneerlijk gebruik van onze handelsgeheimen en produceert en verkoopt ongekwalificeerde tapes. Dat schaamteloze en oneigenlijke gebruik van het intellectueel eigendom van Quantum laat ons geen andere keuze dan Imation onmiddellijk gerechtelijk te vervolgen.

"Wij waarderen de steun die wij de laatste tijd hebben gekregen van onze belangrijkste klanten, onze zakelijke partners, industriële analisten en de aandeelhouders van Quantum. Net als wij kunnen zij haast niet geloven dat Imation een ongekwalificeerde gegevensdrager op de markt brengt en daarmee duidelijk onze licentieovereenkomst schendt en vervolgens de aandacht wil afleiden van het feit dat zij geen kwalificatie hebben behaald, door ons te vervolgen. Zij begrijpen ook de betrouwbaarheid, de compatibiliteit en de performantie die het merk DLTtape vertegenwoordigt en waarom het zo belangrijk is dat bedrijven die TLTtape media willen produceren, voldoen aan de strenge kwalificatie- en certifiëringsnormen van Quantum."

"Voor data center managers is niets zo belangrijk als de wetenschap dat hun kritische gegevens worden beschermd en absoluut veilig zijn, " zegt John Freeman, president van Strategic Marketing Decisions Corp. "DLTtape technologie is de gouden standaard wat beveiliging betreft. Alles wat niet aan deze standaard voldoet, is onaanvaardbaar."

"De klanten hebben lange tijd volledig vertrouwd op het strenge kwalificatieproces dat Quantum hanteert," zegt Dennis Waid, president van Peripheral Research Corp. "Zij weten dat DLTtape de hoogste kwaliteits- en designstandaard biedt om te voldoen aan hun behoeften inzake gegevensbescherming."

Quantum
Quantum Corporation (NYSE:DSS) werd opgericht in 1980 en is wereldleider inzake bescherming van gegevens en netwerk storage. Het bedrijf komt tegemoet aan de snel toenemende behoefte van bedrijven aan hoog performante, betrouwbare, kostenbesparende en schaalbare storage-oplossingen en services. Quantum is de grootste leverancier ter wereld van tape drives. Het bedrijf installeerde meer dan 1,7 miljoen DLTtape(tm) drives, verkocht 70 miljoen DLTtape media cartridges en heeft tienduizenden Super DLTtape(tm) drives geleverd. De DLTtape technologie van Quantum (www.dlttape.com) is de de facto standaard voor backup, archivering and disaster recovery van bedrijfskritische gegevens. Quantum is tevens de grootste leverancier ter wereld van DLTtape automatisering via de Quantum|ATL producten en beschikt met zijn Snap Server(r) producten over het grootste gamma geïnstalleerde op netwerken gebaseerde storage systemen. Het verkoopcijfer van Quantum DLT en Storage Systems Group bedroeg voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2001 ongeveer $1,4 miljard. Quantum Corp., 501 Sycamore Dr., Milpitas, CA 95305, (408) 894-4000, www.quantum.com.

###

Quantum, het Quantum logo, DLTtape, het DLTtape logo, Super DLTtape en Snap Server zijn handelsmerken van Quantum Corporation, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Safe Harbor Statement onder de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995: dit persbericht bevat bepaalde "vooruitziende" verklaringen in het raam van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderworpen aan bepaalde risico's en onzekerheden.De huidige resultaten kunnen bijgevolg materieel verschillen van de hierin beschreven vooruitzichten. Omwille van bepaalde factoren kunnen de werkelijke resultaten materieel verschillen van de hierin beschreven resultaten, inclusief inherente mogelijke geschillen, bijkomende informatie die wordt ontdekt terwijl het geschil wordt voortegezet en de bijkomende risicofactoren die worden beschreven in de periodieke dossiers die Quantum overmaakt aan de Securities and Exchange Commission inclusief, maar niet beperkt tot, de risico's en onzekerheden die worden opgesomd in de sectie "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations - Trends and Uncertainties," pagina 26 tot 33, in het jaarverslag van Quantum op Form 10-Q, dat aan de Securities and Exchange Commission werd overgemaakt op 15 augustus 2001. Quantum wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om zijn vooruitziende verklaringen up te daten of te wijzigen omwille van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere elementen.

Quantum Corporation wil Imation via een vonnis dwingen om de verkoop van ongekwalificeerde tapes voor gebruikt met DLTtape Drives stop te zetten

ots original text: Quantum Corporation
Beschikbaar op internet: http://www.newsaktuell.be

Contact:
Kelly Fordyce
Public Relations
Quantum Corporation
(408) 944-4071
kelly.fordyce@quantum.com

Renee Budig
Investor Relations
Quantum Corporation
(408) 944-4451
renee.budig@quantum.com

Deel: ' Schending handelsgeheim Imition wereldwijd verspreid '
Lees ook