Koninklijke bibliotheek

Schenkingen boekbanden aan KB

Nel Schoo (Aanvraagnummer:
1784 B 11)

Dirk N. Esveld (Aanvraagnummer:
1784 C 11)

Maria Rueter (Aanvraagnummer:
1784 B 23)

De laatste twee jaar hebben particulieren interessante moderne boekbanden aan de KB geschonken. Hieronder zijn banden van Cor Aerssen, Mario Maas, Ans van Pagée en Corrie van de Vendel, die door de kunstenaars zelf werden gegeven. Andere banden komen uit nalatenschappen van de binders Schoo, Esveld en Rueter.

Van Nel Schoo (1898-1981) verwierf de KB 21 boekbanden, twee schetsboekjes, een door Gerrit van der Veen getekend portret, en een map sierpapieren. Schoo had voor WO II een boekbindersbedrijf in Amsterdam en gold als een goed bindster. Ze had echter te weinig succes en moest al spoedig lerares handwerken worden. Schoo heeft als enige Nederlandse gepoogd het expressionisme een plaats in de boekband te geven.

De collectie banden van Dirk N. Esveld (1877-1960) werd tussen 1991 en 2000 door de familie geschonken. Onlangs werden in het Instituut Collectie Nederland banden van hem ontdekt. In totaal bezit de KB nu 40 banden van deze binder, die als handvergulder werkte bij de firma Van Bommel. Om technieken uit te zoeken en als instructie-materiaal voor zijn lessen, kocht Esveld op de markt goedkope boeken, die hij aan de keukentafel van een band voorzag.

Maria Rueter (1902-1999), dochter van de schilder/ontwerper Georg Rueter, kreeg de kunst 'met de paplepel ingegoten'. Zij nam les in boekbinden, ontwerpen, stempelsnijden, tekenen en calligraferen. In de jaren twintig opende zij een atelier in Amsterdam. Later werkte zij in Nederlands Indië (Indonesië); het binden diende sindsdien vooral haar eigen boeken. Zij gebruikte zelf-gesneden decorative stempels.

De boeken komen goed tot hun recht in de collectie kunstzinnige handboekbanden die de KB nu al bijna honderd jaar onderhoudt. Een keuze uit deze aanwinsten is tot eind september te bezichtigen in de vitrine naast de hoofdingang. Daarna zijn ze in te zien bij de Afdeling Bijzondere Collecties.

zie ook...

Boekbanden

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Schenkingen boekbanden aan de Koninklijke Bibliotheek '
Lees ook