Gemeente Leiden

Scherpe afspraken in Glas-en papierconvenant: leveren Gevulei 500.000 gulden op

De Gevulei (Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden en omstreken)* heeft nieuwe, scherpe afspraken kunnen maken voor de verwijdering van glas en papier. Dit levert de Gevulei-gemeenten 500.000 gulden per jaar extra op.
Namens Jan Laurier, voorzitter van de Gevulei en wethouder van de gemeente Leiden, heeft de directeur van de Gevulei het convenant onlangs getekend.

Doordat de samenwerkende Gevulei-gemeenten het glas en het papier gemeenschappelijk aanbieden, kan een hogere prijs bedongen worden voor het gescheiden ingezamelde materiaal.
Dit kan doordat er een grotere massa glas en papier aangeboden wordt. Voortaan gaat het Leidse bedrijf Kluivers Recycling, samen met de firma Nijssen Papier, het papier inzamelen. Het bedrijf Van Gansewinkel (Rotterdam) zamelt het glas voortaan in. Kluivers Recycling/Nijssen en Van Gansewinkel hebben via een Europese aanbesteding meegedongen naar de opdracht van de Gevulei. De Gevulei heeft een mantelovereenkomst getekend. De afzonderlijke gemeenten hebben een deelnemingsovereenkomst die past in de mantelovereenkomst van de Gevulei. De deelnemingsovereenkomsten van de deelnemende gemeenten zijn afgestemd op de lokale situatie.

Deel: ' Scherpe afspraken in Glas-en papierconvenant Leiden '
Lees ook