Provincie Overijssel

Zwolle, 3 augustus 1999

SCHERPE CONTROLE OP OVERIJSSELS OPEN ZWEMWATER

De provincie Overijssel houdt samen met de waterschappen Groot Salland en Regge en Dinkel de kwaliteit van de officieel aangewezen zwemlokaties in Overijssel scherp in de gaten. Metingen van de laatste dagen geven nog geen reden voor verontrusting. De provincie Overijssel adviseert alleen gebruik te maken van officieel aangewezen zwemwater (zie folder, verkrijgbaar bij provincie, gemeenten en VVV's). Op overige plaatsen waar gezwommen wordt, worden dus geen controles uitgevoerd.
Tot nu toe zijn er voor de aangewezen zwemlokaties geen meldingen geweest die duiden op de aanwezigheid van botulisme. Wanneer dode of verlamde dieren in open water worden aangetroffen, wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de provincie Overijssel, tel. 038
- 425 15 47 of het betreffende waterschap: Waterschap Groot Salland, tel 038 455 72 00 of Waterschap Regge en Dinkel, tel. 0546 832 525. Voor meer informatie over zwemwater kunt u terecht op teletekstpagina
725 of kijk op de internetsite:
www.waterland.net/overijssel/oz-zwmwk.htm.

Deel: ' Scherpe controle op Overijssels open zwemwater '
Lees ook