Gemeente Terneuzen


Voor kunstwerk in Axelsestraat

DRIE KUNSTENAARS MAKEN SCHETSONTWERP

Burgemeester en wethouders hebben drie kunstenaars uitgenodigd een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in de onlangs verfraaide Axelsestraat in Terneuzen. Een speciaal voor dat doel ingestelde werkgroep maakte een selectie uit 52 kunstenaars die gemeld hadden een kunstwerk te willen realiseren. Op advies van de werkgroep zal aan Eline Ouwendijk uit Antwerpen, Richard van der Koppel uit Utrecht en Nout Visser uit Den Haag gevraagd worden binnen twee maanden een twee- of driedimensionaal ontwerp in te leveren, alsmede een begroting.

De werkgroep die de selectie verrichtte, bestond uit mevrouw P. Buit (namens de Vereniging voor Ondernemers Axelsestraat, tevens lid van de Coördinatiecommissie Cultuur) en de heren J. Klein (namens de Coördinatiecommissie Cultuur), A. van Kempen (stedenbouwkundig medewerker gemeente Terneuzen) en C. van Dorst (beleidsmedewerker vrijetijdsbeleid gemeente Terneuzen).

Van de kunstenaars wordt verwacht dat zij bij hun ontwerp rekening houden met de verkeerssituatie in de Axelsestraat, met het uitzicht, het onderhoud en de vandalismegevoeligheid van hun werk. Voor het vervaardigen van een kunstwerk in de Axelsestraat is een budget beschikbaar van f. 25.000,00.

Deel: ' Schets voor kunstwerk in Axelsestraat Terneuzen '
Lees ook