Gemeente Den Haag


28 januari 2000

Scheveningers krijgen invloed op de toekomst

Wilbert Stolte zal in zijn hoedanigheid van coördinerend wethouder voor Scheveningen, vanmiddag tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst de Scheveningse bevolking en ondernemers uitnodigen om nog vóór deze zomer mee te praten over de toekomst van de Kuststrook.

Het gemeentebestuur is bezig met het opstellen van een concept-Masterplan Kuststrook. Het plangebied strekt zich uit van het Zwartepad tot het zuidelijk havenhoofd, circa 1 km landinwaarts. Het concept-plan zal een kader schetsen voor de ontwikkeling van Scheveningen voor de lange termijn. Doel is om de verbetermogelijkheden in Scheveningen, op het gebied van toeristische werkgelegenheid, milieu, leefbaarheid, verkeer en vervoer en visserij in samenhang met elkaar en met badplaats, dorp, haven en het directe achterland aan te geven. De eerste proeve van het Masterplan is als het ware het denkraam van het bestuur van Den Haag, waarin echter nog niet alle keuzes uitgewerkt en ingevuld zijn. Dat laatste wil het gemeentebestuur graag in samenspraak met de Scheveningse bevolking en de ondernemers doen. Er worden daartoe werkbijeenkomsten georganiseerd waar iedere Scheveninger in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op het concept-Masterplan. De reacties zullen zo veel als mogelijk is worden verwerkt in het uiteindelijke plan. Het gemeentebestuur hoopt op die manier tot een kwalitatieve verbetering te komen en het draagvlak voor de plannen te vergroten.

Wethouder Stolte hoopt op vele ideeën, concrete invullingen en opbouwende kritiek. Hij verwacht serieuze reacties en hoopt dat het hele proces in een sfeer van wederzijds respect zal plaats vinden. Dan zijn er kansen voor verbetering van Scheveningen en meer tevredenheid en trots, zowel bij het gemeentebestuur als de Scheveningers.

Deel: ' Scheveningers krijgen invloed op de toekomst '
Lees ook