Gemeente Rotterdam

Schiebroeksepark en verplaatsing V.O.C.

De gemeenteraad heeft een krediet van fl. 7,5 ( 3,41) miljoen beschikbaar gesteld voor de reconstructie en uitbreiding van het Schiebroeksepark en omgeving. In het park is een omvangrijke bomenkap nodig, als gevolg van het verdrag van Chicago, dat in de omgeving van luchthavens een obstakelvrije zone verplicht stelt. Tegen het kappen van de bomen zijn veel bezwaren uit de omgeving. In het reconstructieplan komen voorwaarden om te garanderen dat ook na het kappen de natuurwaarde behou-den blijft en het park weer een goede ruimtelijke inrichting krijgt. De SP vindt bomenkap voor de veiligheid van het luchtverkeer niet noodzakelijk en stemde tegen krediet voor reconstructie van het Schiebroeksepark.

Zoekwoorden:

Deel: ' Schiebroeksepark en verplaatsing VOC Rotterdam '
Lees ook