KEESIE BUREAU VOOR KOTERCOMM.

Schiedamse Jeugd in debat met Gemeente

De gemeente Schiedam is een offensief begonnen dat erop is gericht jongeren definitief meer bij het stadsbestuur te betrekken. Er komt op 24 september niet alleen een website www.ditiswatikvanschiedamvind.nl waarop jongeren met politici kunnen discussiëren, maar ook wordt er op woensdagmiddag 3 oktober een debat gehouden in het Fortis Theater aan de Schie. Meer dan honderd leerlingen uit het voortgezet onderwijs mogen daar 'hun tanden laten zien'aan Schiedamse beleidsmakers. Televisiepresentator Dolf Jansen zal de discussie leiden.

Schiedam kwam op het idee van de campagne tijdens het uitvoeren van de verplichte jeugdenquête waartoe door het Rijk opdracht was gegeven als onderdeel van het zogenoemde Grotestedenbeleid. De gemeente nam zich voor 'zich niet makkelijk af te maken'van de enquête pakte de opdracht zelfs nog iets grootschaliger aan dan was verplicht. Niet alleen de jongeren tussen de twaalf en drieëntwintig jaar werden benaderd, maar ook de leerlingen van de basisscholen. Bovendien is het onderzoek erg voortvarend uitgevoerd door het gemeentelijk Bureau Onderzoek & Statistiek: Schiedam behoort tot de eerste vijf (van de zesentwintig) Grotesteden-gemeenten die de resultaten al op een rijtje hebben. Tijdens het jongerendebat op 3 oktober zal het uitkomstrapport van de jeugdenquête, die eind vorig jaar werd gehouden, worden uitgereikt. Om te voorkomen dat het uitkomstrapport uiteindelijk 'in een bureaula verdwijnt', besloot de gemeente tot de vervolgactie in de vorm van de jongerencampagne. Om de aandacht van de -qua politieke interesse- moeilijk grijpbare jeugd te trekken, heeft Schiedam het jongerencommunicatiebureau Keesie in de arm genomen.

Meer informatie bij:
Keesie
Jeroen Boschma
Telefoon 010 2469500 of 06 24521336
Of
Gemeente Schiedam
Bureau Communicatie
Helma Steekelenburg
Telefoon 010 2465676

27 sep 01 15:00

Deel: ' Schiedamse Jeugd in debat met Gemeente Schiedam '
Lees ook