Actueel

Schikro BV is eigenaar gebleven van een door een niet beschikkingsbevoegde overgedragen woning

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 27-09-2001

Beheer- en beleggingsmaatschappij Schikro B.V. is in 1996 eigenaar geworden van een woning te Nijega. Eiser sub 2 is enig bestuurder van Schikro B.V.. In 1999 heeft een zekere V.d.W. zich als bestuurder van Schikro B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, door middel van het vervalsen van de handtekening van eiser sub 2. Hij heeft eiser sub 2 daarbij als bestuurder uitgeschreven. Vervolgens heeft V.d.W. de woning van Schikro B.V. voor ongeveer de helft van de taxatiewaarde verkocht aan een zekere G. Laatstgenoemde - die naar het oordeel van de rechtbank vermoedelijk van de onbevoegdheid van V.d.W. op de hoogte was - heeft de woning vervolgens doorverkocht aan B&S International B.V.
De rechtbank heeft geoordeeld dat de overdracht van de woning door V.d.W. aan G ongeldig is omdat V.d.W. daartoe niet beschikkingsbevoegd was. G. was om deze reden ook niet beschikkingsbevoegd om de woning aan B&S International B.V. over te dragen. De conclusie van de rechtbank is dan ook dat Schikro B.V. eigenaar is gebleven van de woning.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD3856
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Schikro BV blijft eigenaar woning Nijega '
Lees ook