Ingezonden persbericht

Schildersbedrijven betalen twee keer voor werkloze werknemers

Vorig jaar is een besluit over de uitvoering van de WW in werking getreden, dat werknemers in de schilders- en onderhoudsbedrijfstak die in de winter kortdurend werkloos zijn en daarna gewoon weer bij de vorige werkgever aan de slag gaat, het recht op een WW-uitkering ontneemt. Dit baseert de nieuwe UWV op het "besluit gelijkstelling niet gewerkte uren met gewerkte uren".

Als door het intreden van de winter bepaalde werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd, moeten schildersbedrijven helaas werknemers ontslaan. Die werknemers ontvingen dan altijd voor een korte periode een WW-uitkering, waarna zij met het aantrekken van het werk weer bij de zelfde werkgever aan de slag konden.

Door gewijzigde uitvoering van de WW hebben deze werknemers volgens de nieuwe UWV echter geen recht meer op WW-uitkering. Ondanks dat de werkgever wel gewoon premie voor het Wachtgeldfonds WW heeft betaald, komt die werknemer bij ontslag in de bijstand terecht. De werknemer zal daarom niet meer instemmen met ontslag met wederzijds goedvinden wegens werkvermindering, zodat de werkgever het loon moet doorbetalen totdat een ontslagvergunning is verkregen.

Het is aan de bedrijven niet uit te leggen dat én premie voor het Wachtgeldfonds WW moet worden betaald én de werknemer toch ook loon moet worden doorbetaald omdat hij geen recht krijgt op WW. Of dat de werknemer in de bijstand raakt ondanks dat WW-premie is betaald.

Daarbij komt dat de bedrijfstak met het Deltaplan Schilders al jaren maatregelen neemt om het doorwerken in de winter zoveel mogelijk te stimuleren. Te denken valt aan de Winterschilder, stimuleren van afschermen van buitenwerk, het Raamwerk Werkspreiding Schilders uit de CAO en prestatiecontracten.

Bedrijven kunnen het weer niet beïnvloeden, aldus FOSAG, de ondernemersorganisatie voor schilders- en onderhoudsbedrijven. Dit maakt dat het volstrekt onredelijk is om werknemers die buiten hun schuld om werkloos worden toch het recht op een WW-uitkering te ontnemen. De werknemers worden dus gestraft voor hun keuze voor het schildersvak. Een schandalige situatie, aldus FOSAG. In antwoord op een brief van FOSAG over dit onderwerp heeft demissionair staatssecretaris Hoogervorst naar de UWV verwezen voor aanpassing van de uitvoeringsregels. Vandaag heeft FOSAG schriftelijk om aanpassing van die regels bij de UWV verzocht.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOOT VOOR DE REDACTIE:

nadere info bij mr E. Kruiderink, directeur
mr L.E.M.G. Knops 0182-571444

Léon Knops
Koninklijke Vereniging FOSAG
Hanzeweg 17 2803 MC Gouda
0182-571444
knops@fosag.nl

Deel: ' Schildersbedrijven betalen twee keer voor werkloze werknemers '
Lees ook