GroenLinks


Schiphol: koers GroenLinks niet gewijzigd

Het artikel 'GroenLinks billijkt groei van Schiphol' wekt ten onrechte de suggestie dat de koers van de fractie plotseling is gewijzigd. De kop van het artikel suggereert dat de koers van de fractie plotseling is gewijzigd. De kop van het artikel suggereert dat de GroenLinks-fractie nu instemt met verdere groei van het luchtverkeer. Niets in minder waar. Voor GroenLinks zijn en blijven de milieugrenzen absoluut bepalend.

Ook een kabinetsbesluit over de toekomst van Schiphol zal een compleet set van strikte milieunormen als basis moeten hebben. De PKB-eisen voor geluid, veiligheid en luchtverontreiniging zullen vastgelegd moeten worden in heldere, controleerbare en handhaafbaar milieunormen. Dit betekent normen die leiden tot minder geluidsoverlast, geen verslechtering van de veiligheidssituatie en minimaal gelijke luchtkwaliteit in vergelijking met 1990. Dit betekent dus een forse verbetering in vergelijking met de situatie van vandaag.

Als de sector er binnen deze strikte randvoorwaarden in slaagt beperkte groei te realiseren, is dat voor GroenLinks aanvaardbaar. Gedoogsituaties waren en blijven voor ons onaanvaardbaar. Niet groei van de luchtvaart moet het vertrekpunt zijn, maar bescherming van mens en milieu. Dat moet ook vrijdag de basis zijn voor het kabinetsbesluit. En langs die lijn zullen wij het kabinetsbesluit beoordelen.

Als het kabinet vrijdag ook eindelijk de milieunormen als maatgevend voor de ontwikkeling van Schiphol neemt, alleen dan ben ik bereid mijn boom in het Bulderbos op te geven.

Paul Rosenmöller

Den Haag, 16 december 1999

Deel: ' Schiphol koers GroenLinks niet gewijzigd '
Lees ook