Amsterdam Airport Schiphol

Minder overschrijdingen geluidzone in 1998 dan verwacht

Schiphol, 9 februari 1999 - De (35Ke) geluidzone voor het hele etmaal rond Schiphol is in 1998 op 14 van de 235 controlepunten overschreden. Dat was minder dan de prognose van 26 overschrijdingen uit het Aanvullend Gebruiksplan voor 1998. De overschrijdingen vielen allemaal binnen het 'Gedoogbesluit Geluidzones Schiphol', dat vorig jaar is vastgesteld door de minster van Verkeer en Waterstaat, omdat de huidige 35 Ke-zone een aantal 'absurditeiten' bevat.

De (26 LAeq) nachtzone werd in 1998 op 33 van de 415 controlepunten overschreden. Hiervan lagen er 28 op het luchtvaartterrein. Deze vielen ook onder het 'Gedoogbesluit'. De andere vijf lagen in het verlengde van de Buitenveldertbaan, nabij Amstelveen, en waren de reden dat Schiphol deze baan van medio november tot eind december 's nachts op last van de minister moest sluiten.

Het aantal woningen dat in 1998 aan een geluidbelasting van 35 Kosteneenheden (Ke) of meer werd blootgesteld bedroeg 10.206, ver onder het wettelijke maximum van 15.100. In 1997 lagen er 12.721 huizen in de 35 Ke-contour. Het aantal woningen binnen de 26 LAeq-nachtcontour kwam uit op 3.977, tegenover 8.650 in 1997.

Verkeer en vervoer
Amsterdam Airport Schiphol handelde in 1998 34.420.143 passagiers af (inclusief circa 468.000 transitoreizigers; passagiers die alleen een tussenstop op Schiphol maken en met hetzelfde vliegtuig weer doorvliegen). Dit was een toename van 9,0% ten opzichte van 1997.

Het aantal vervoerde tonnen vracht bedroeg in 1998 1.171.256; 0,9% meer dan in 1997. Daarnaast werd nog 47.490 ton post vervoerd (+ 3,1%). Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) kwam uit op 376.810, een toename van 7,8% ten opzichte van 1997. Het bleef daarmee bijna 3.200 onder het toegestane aantal 'slots' voor 1998 van 380.000. Daarnaast werden nog 15.887 vluchten met voor het merendeel kleine vliegtuigen uitgevoerd in het overig commercieel en niet-commercieel verkeer (kleine luchtvaart). Dit was 12% minder dan het jaar ervoor.

Het aantal nachtvluchten (tussen 23.00 en 6.00 uur) in het handelsverkeer bedroeg in 1998 13.813; ongeveer evenveel als in 1997 (13.757). Het waren er wel 2.013 meer dan in het Aanvullend Gebruiksplan was voorzien. Dat kwam met name door vliegtuigen die buiten de nachtperiode gepland waren, maar door een te vroege aankomst of een te laat vertrek in de nacht terecht kwamen.

Aandeel stille vliegtuigen
In 1998 werd 98,4 % van alle starts en landingen in het straalverkeer uitgevoerd met stille (Hoofdstuk 3) vliegtuigen. In 1997 bedroeg dit aandeel 96,1%. De toename van het aandeel stille vliegtuigen is gevolg van het strenge ontmoedigingsbeleid (tariefmaatregelen en vliegbeperkingen gedurende de nacht) dat Amsterdam Airport Schiphol voert tegen de lawaaiige (Hoofdstuk 2) toestellen.

Rechte naderingen over Amsterdam
Het aantal rechte naderingen over het centrum van Amsterdam bedroeg in 1998 4.054. Met de gemeente Amsterdam is afgesproken dat jaarlijks niet meer dan 1% van alle naderingen recht over Amsterdam gaat en in bijzondere jaren 2%. Door de invoering van het nieuwe triple-A syteem van de Luchtverkeersleiding Nederland was in 1998 sprake van een uitzonderlijk jaar en gold een maximum van 2% (3.800). Wegens het slechte weer (veel meer harde westen- en zuidwestenwind dan normaal) is echter meer gebruik gemaakt van de naderingsroutes over Amsterdam.

007-1999/ip

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Schiphol Minder overschrijdingen geluidzone dan verwacht '
Lees ook